oktobris 29, 2018

Latvijas valsts 100-gades sarīkojums Klīvlandē


Klīvlandes Latviešu biedrība
ielūdz uz

Latvijas valsts 100-gades
svinīgo sarīkojumu

svētdien, 18.novembrī, plkst. 11:00 am

Apvienotās draudzes namā
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH.

Programmā:

pl. 11:00 am - dievkalpojums - Klīvlandes Apvienotajā latviešu evanģēliski luteriskajā draudzē

pl. 12:30 pm - svētku akts

pl. 1:00 pm - četrrocīgs klavierkoncerts - Pēteris Zariņš, Ruta Vaivade

pl. 2:00 pm - svētku pusdienas - gatavo lietuviešu saimnieces


Ieeja $20

_________________________________________
Ruta Vaivade ir beigusi Latvijas Mūzikas Akadēmiju, viņas galvenais skolotājs bija Prof. Teofils Biķis. Ieguvusi divus meistara grādus mūzikā, beigusi Prāgas Akadēmiju un Amsterdamas konservatoriju. Ruta ir Latvijas Mocarta konkursa laureāte 1993. gadā, kā arī Braunsveigas konkursa laureāte Vācijā. Viņa ir uzstājusies Latvijā, Čehu republikā, Slovākijā, Nīderlandē, Beļģijā, Japānā un Kanādā, kā ari radio koncertos “Radio Free Europe”, radio “Vltava” un Nīderlandes Klasiskas mūzikas kanālā. Kopš pārcelšanās uz Kanādu ir ieguvusi uzslavu kā soliste, pavadītāja un skolotāja. Viņa ir izveidojusi savu studiju Toronto priekšpilsētā Oakvillē. Viņas studenti ir ieguvuši provinces un Kanādas mēroga augstākās atzīmes un medaļas “Royal Conservatory of Music” eksāmenos, kā arī pirmās vietas vairākos konkursos. Viņas ieraksti ietver Rahmaņinova dziesmas ar soprāni Natāliju Jakovļevu un izcilo jauno Kanādas vijolnieci Leslie Ashworth (Rutas bijusī klavierskolniece). Ruta Vaivade jau trešo gadu sniedz koncertus kopā ar Pēteri Zariņu.

Pēteris Zariņš ir labi pazīstams Klīvlandes sabiedrībai, kurai viņš sniedzis koncertus kā solists un pavadītājs, kā arī uzstājies Klīvlandes dziesmu svētkos. Viņš ieguvis diplomu kā solists un skolotājs Kanādas “Royal Conservatory of Music”, bakalaura grādu Toronto universitātē un meistara grādu Mičiganas universitātē. Pēteris ir uzstājies kā solists un pavadītājs Kanādā, ASV un Latvijā, bijis lektors arī Korejā un Bermudā. Ir uzstājies 12. Dziesmu svētkos Kanādā un ASV, kā arī 2018. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Viņš pieder “Royal Conservatory of Music” fakultātei, kur māca klavieres, mūzikas vēsturi, teoriju un pedagoģiju. Ieguvis atzinību kā "Chief Examiner Emeritus" par darbu, trenējot žūristus. Ir autors mūzikas vēstures mācību grāmatai “Explorations". Viņa latviešu skolnieki bijuši talantīgi pianisti un ērģelnieki — Davids Smits, Michaels un Patriks Rundans un mūzikas vēsturē — Alastair Thorburn-Vitols.


oktobris 07, 2018

"Vilkači" muzicē Klīvlandē 2018.gada 26.oktobrī


Folkloras un cīņu kopas VILKAČI koncerts

AK, LATVIJA, KUR TAVI DĒLI?

Piektdien, 2018.gada 26.oktobrī, plkst. 2 p.p.
Apvienotās draudzes Lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH

Koncerts paredzēts divās daļās, katra 40 - 45 minūtes. Pārtraukums 15 minūtes.
I daļa - svinīgā, salīdzinoši nopietnā;
II daļa - vieglāka noskaņa, aicinājums publikai iesaistīties dziedāšanā; vieta, kurā iekļaut skatītāju vēlmes.


Ieeja - $20.00.
Pirms koncerta būs iespēja iegādāties "Vilkaču" jauno CD un krekliņus.

Auto novietošana - Masoņu laukumā.

Organizē - Klīvlandes Latviešu biedrība un Daugavas Vanagi.

___________________

Vilkači jau 18 gadus Latvijā nodarbojas ar nacionālpatriotisko audzināšanu, ar tradīciju un folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīvesveida un amatnieku prasmju apgūšanu, ko popularizē dažādos pasākumos, koncertos un festivālos. Ikviens no Vilkaču dalībniekiem ar lepnumu nes savu, Vilkaču, un Latvijas vārdu visās savās gaitās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Muzicējot un dziedot, Vilkači ievibrē ne tikai sevi, bet visu, kas atrodas tiem apkārt. Vilkaču vīru augumus rotā Latvijas teritorijā apbedījumos atrastu 10. – 12. gadsimta apģērbu rekonstrukcijas.

Karavīrs ir bijis drošības un neatkarības garants visos laikos - kā šodien, tā arī pirms 1000 un 2000 gadiem. Tieši tādēļ Vilkaču repertuāru veido karavīru dziesmas par mīlestību, par iešanu karā, par atgriešanos un arī par neatgriešanos.

Karavīra kaujas gaitu pētniecība un cīņas māksla ir otra Vilkaču nodarbošanās, ko aktīvi apgūst gados jaunie Vilkači. Savu māku cīnīties tie demonstrē senajos festivālos un dažādos paraugdemonstrējumos.

Koncerttūres nosaukums "Ak, Latvija, kur Tavi dēli?" atklāj – karavīru tematika caurvīs ikvienu tūres koncertu. Karavīrs ir, bija un būs ikvienas valsts brīvības un neatkarības garants. Agrākos laikos ikvienam, neatkarīgi no nodarbošanās, bija jābūt gatavam jebkurā brīdī celties un aizstāvēt savu un savas ģimenes, un tautas brīvību. Savos koncertos Vilkači nereti uzdod jautājumu zālē sēdošajiem jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem: "Vai Jūs šodien būtu gatavi pamest visu un doties aizstāvēt savu ģimeni, valsti, neatkarību un brīvību?"

Ir arī laiki, kuros karojuši vairumā tikai profesionāli karavīri, kuru brīva izvēle ir bijusi doties šo ceļu. Vilkači uzskata, ka, neatkarīgi no laikmeta un situācijas, godprātīgs karavīrs ir cienījams un godājams visos laikos. Tāpēc arī koncerti ASV tiks veltīti karavīru godināšanai un labās slavas daudzināšanai. Šajos koncertos Vilkači iekļaus gan dziesmas no latviešu folkloras materiāla, gan pa kādai 20. gadsimta karavīru dziesmai, kuras frontē dziedājuši vēl mums atminami dzimtu un tautas varoņi.

Vilkači savos koncertos ASV dziedās gan dziesmas, kas ieņēmušas stabilu vietu kopas vairāk kā piedspadsmit gadu krātajā repertuārā, gan iepriekš klausītājiem neatskaņotu repertuāru, gan dziesmas jaunās apdarēs. Jauno repertuāra daļu šī gada laikā paredzēts arī ierakstīt CD formātā un padarīt pieejamu arī klausītājiem internetā.

Esam pateicīgi turnejas atbalstītājiem, kuri nākuši pretim ar finansiāliem piešķīrumiem: Latviešu Fonds, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekts tiek īstenots ar Latvijas valsts mērķprogrammas "Latvijai - 100" atbalstu.

Audio


Foto no koncerta 2018.gada 26.oktobrī. Paldies Inārai Liepai!

oktobris 06, 2018

Balsosim Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās!


Sestdien, 2018.g. 6.oktobrī, no plkst. 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā 

Klīvlandes vēlēšanu iecirknī Nr.1083
Klīvlandes Apvienotas Ev.-Lut. Draudzes namā,
385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107

Balsot var visi Latvijas pilsoņi kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Ierodoties personīgi vēlēšanu iecirknī, Obligāti ņemot ļīdzi Latvijas pasi ar derīgu termiņu. Derīgas ir arī Latvijas beztermiņa pases un Latvijas pases ar 50 gadu termiņu.

Izdarīsim savu izvēli!
Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa pienākums!

Informācija: www.cvk.lv
Jautājumi?  Kontaktējiet Zigurdu Rīders, Vēlēšanu iecirkņa vadītājs. 
E-pasts: zigriders@centurytel.net vai tel. (440)930-5847.

augusts 29, 2018TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI


Pārrunas par 13. tām Saeimas vēlēšanām

2018. g. 9. septembrī. 12:15 p.p. (pēc dievkalpojuma)

Apvienotās draudzes dievnama lejas stāvā
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH

Pārrunas vadīs

ASTRĪDA JANSONE
VAI TEV RŪP LATVIJAS NĀKOTNE un LATVIJAS DROŠĪBA?

REFERĀTS

Hibridkaŗš un informatīvā telpa

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris
Ģenerālleitnants (atv.) RAIMONDS GRAUBE

TREŠDIEN 2018. g. 12. SEPTEMBRĪ. 11:30
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, OH
Ieeja: $10. ieskaita pusdienas

Rīko: DV, KLB un Pensionāru Apvienība
jūnijs 03, 2018

Līgo vakars - 2018.gada 23.jūnijā


Jāņu māte sieru sēja, līgo, līgo,

Deviņiemi stūrīšiem, līgo.

Jāņu tēvis alu dara, līgo, līgo,

No saldiem miezīšiem, līgo.
Laiks mācīties Līgo dziesmas, lai iepriecinātu sevi, draugus un šī, 2018. gada, Jāņu māti - INESI ĀBOLU.


Sanācieti, Jāņa bērni, līgo, līgo,

Te ir laba līgošana, līgo!

Te ziedēja dāboliņis, līgo, līgo,

Deviņāmi lapiņām, līgo.Skaista vieta, kur saulei ripot un dziesmām skanēt!


Tiekamies 2018. gada 23. jūnijā


2596 Weymouth Road, Hinckley, Ohio -

Ineses Ābolas īpašumos!
_______________________________

4:00 pm - vainagu pīšana
5:00 pm - vakariņas
6:00 pm - līgošana, Jāņuguns, sadziedāšanās un ciemošanās

Lūgums viesiem ņemt līdzi:
- savu dārza krēslu, lai var ērti sēdēt,
- groziņu ar latviskiem ēdamiem un dzeramiem. 

Saimniece gādās skābus kāpostus un desiņas.  

Ieeja pret ziedojumiem.

Organizē:
- Klīvlandes Latviešu biedrība,
- Daugavas Vanagi.

maijs 02, 2018

Pastalnieku vakars 2018.gada 19.maijā


Nu, jau tradicionālais Pastalnieku Vakars paredzēts
sestdien, 2018. gada 19. maijā, plkst. 4 pp.
Klīvlandes Draudzes namā

20$ ieejas maksā ieskaitītas - uzkodas, programma un ballīte
ar Eric Noltkamper kapellu

Sekojiet informācijai Facebook, Instagram vai SnapChat
@klivlandes.pastalnieki

aprīlis 28, 2018

Informācija par Latvijas 13.Saeimas vēlēšanām

2018. gada 6. oktobrī, sestdienā,
Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. 

Nobalsot vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.

Kā vēlēšanās varēs nobalsot ASV dzīvojošie vēlētāji?

ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās:
1) vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, personīgi balsot kādā no ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem;
2) nobalsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas vēstniecībā ASV, Vašingtonā.

Kur varēs nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī?

13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi jebkurā ārvalstī vai Latvijā izveidotā vēlēšanu iecirknī. Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā laika. Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu adreses būs pieejamas maijā Latvijas Centrālās Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.

ASV tiks izveidots 21 vēlēšanu iecirknis: Bostonā (Masačūsetsas pavalsts), Čikāgā (Ilinoisas pavalsts), Denverā (Kolorādo pavalsts), Detroitā (Mičiganas pavalsts), Filadelfijā (Pensilvānijas pavalsts), Frīholdā (Ņūdžersijas pavalsts), Grandrapidos (Mičiganas pavalsts), Hjūstonā (Teksasas pavalsts), Indianapolē (Indiānas pavalsts), Kalamazū (Mičiganas pavalsts), Klīvlendā (Ohaio pavalsts), Losandželosā (Kalifornijas pavalsts), Milvokos (Viskonsīnas pavalsts), Mineapolē (Minesotas pavalsts), Ņujorkā (Ņujorkas pavalsts), Portlendā (Oregonas pavalsts), Ročesterā (Ņujorkas pavalsts), Sanfrancisko (Kalifornijas pavalsts), Sanktpētersburgā (Floridas pavalsts), Sietlā (Vašingtonas pavalsts) un Vašingtonā (Kolumbijas apgabals).
Vēlēšanu iecirkņu ASV adreses maijā būs pieejamas arī Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā.

Kā varēs pieteikties balsošanai pa pastu?

Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs ierasties personīgi vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, būs iespēja pieteikties balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV (2306 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008).

Pieteikties balsošanai pa pastu varēs no 2018. gada 5. maija līdz 14. septembrim, uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa pasi un aizpildot iesniegumu.

Iesniegumā jānorāda:
1. Vārds, uzvārds;
2. Personas kods;
3. Dzīvesvietas adrese;
4. Adrese ASV, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli;
5. Iesnieguma aizpildīšanas vieta un datums;
6. Vēlētāja paraksts.

Iesnieguma veidlapu varēs aizpildīt vēstniecībā vai iepriekš izdrukāt no Latvijas vēstniecības ASV vai Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas (“Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm”). Iesniegumu atļauts rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā.

Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks reģistrēs vēlētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs pasē spiedogu par dalību 13. Saeimas vēlēšanās un izsniegs izziņu, ka vēlētājs ir reģistrēts balsošanai pa pastu.

Latvijas vēstniecības ASV darba laiki, kuros varēs pieteikties balsošanai pa pastu, ir noteikti:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00;
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00.

Ja vēlētājam nebūs iespējas personiski ierasties vēstniecībā, lai pieteiktos balsošanai pa pastu, vēlētāja iesniegumu un pasi vēstniecībā varēs nogādāt starpnieks, piemēram, kāda uzticamības persona, pastnieks (USPS) vai pasta kurjers (UPS, DHL, FedEx). Ja pase un pieteikums vēstniecībā tiks nogādāti ar pastnieku vai pasta kurjeru, vēlētājam pašam būs jāapmaksā ierakstītā pasta (USPS) vai pasta kurjera (UPS, DHL, FedEx) pakalpojumi pases nosūtīšanai atpakaļ. Vēstniecība neuzņemsies atbildību par pasta pakalpojumu kvalitāti.
Līdz 14. septembrim vēlētājam būs tiesības mainīt adresi, uz kuru saņemt vēlēšanu materiālus. Par vēlmi mainīt adresi būs jāpaziņo vēstniecībai līdz 14.septembrim.

Lūdzam ievērot - ja būsiet pieteicies balsošanai pa pastu, Jums nebūs iespējas balsot vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī!

Kā varēs nobalsot pa pastu?

Ja vēlētājs būs pieteicies balsošanai pa pastu, vēstniecības darbinieks vēlēšanu materiālus uz vēlētāja iesniegumā norādīto adresi izsūtīs laikā no 2018. gada 15. līdz 24. septembrim.
Saņemot pa pastu nosūtītos vēlēšanu materiālus, būs jārīkojas saskaņā ar klāt pievienoto instrukciju.

Lūdzam ievērot - vēlētājam savs balsojums vēstniecībai būs jānosūta ar tādu aprēķinu, lai vēstniecība to saņemtu līdz vēlēšanu dienai - 2018. gada 6. oktobrim.

UZZIŅĀM:
 Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām ir pieejama Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijasmājaslapā www.cvk.lv.

Centrālās vēlēšanu komisijas un Latvijas vēstniecības ASV mājaslapās būs pieejama arī informācija par politiskajām partijām, to priekšvēlēšanu programmām, kā arī 13. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem, tiklīdz šī informācija tiks publiskota. 

No 2018. gada 1. oktobra noteiktos laikos arī vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām.  

Latvijas vēstniecība laipni aicina jautājumu gadījumā kontaktēties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālruņiem 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881 vai izmantojot e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv.

Aicinām sekot vēstniecībai sociālajos tīklos, lai uzzinātu aktualitātes arī par vēlēšanām: Facebook un Twitter. Saite uz "pasākumu" (event) Facebook tīklā.

aprīlis 24, 2018

Koncerts ir atsaukts!

Diemžēl, paredzētais "CREDO" koncerts 
2018. gada 5. maijā 
Klīvlandē 
ir ATSAUKTS!

CREDO concert - May 5th in Cleveland -
has been cancelled!

marts 23, 2018

Post-folk mūzikas koncerts "Imanta Dimanta"“Imanta Dimanta” Klīvlandē

Kurš būtu sagaidījis, ka pirmdienas vakarā, dienu pēc Lieldienām, draudzes nama lielā zāle būtu pilna ar tuvu pie simts klausītāju, kas bija sabraukuši uz “Imanta Dimanta” koncertu! Zālē nebija tikai klīvlandieši - klausītāji bija no Kolumbus, Pitsburgas un Jangstaunas. Ziņa bija apgājusi, ka būs labs koncerts, jo muzikanti jau bija uzstājušies 13 pilsētās pirms Klīvlandes.

Šo koncertu turneju rīkoja Amerikas Latviešu Apvienība kā dāvanu tautiešiem sakarā ar Latvijas Simtgadu atceri. Grupa spēlē un dzied latviešu tautasdziesmas, bet ne tā kā mūsu senči vai mēs paši esam ieraduši dziedāt.
Tautasdziesmām ir jauna pieskaņa, un viņi cenšas iepazīstināt pasauli ar latviešu tautas mūziku.  

Grupas dalībnieki visi dzīvo Latvijā, bet Imanta Nigale ir dzimusi un uzaugusi Amerikas Austrumkrastā, bet viens dalībnieks ir dzimis un uzaudzis Vācijā. Otra dziedātāja Katrīna Dimanta iepazinās ar Imantu 2012. gadā, un tā radās grupas interesantais nosaukums.

Koncerta pirmajā daļā muzikanti uzstājās paši un guva lielu piekrišanu ar maziem skatītājiem, kuri dūšīgi dejoja līdzi.  Mūzika arī lika daļai pieaugušo piecelties no krēsliem un izkustināt kājas uz dejas grīdas. Negribēja, lai Klīvlande būtu vienīgā pilsēta, kur nebūtu koncertā dejots. Pēc pārtraukuma Imanta un Katrīna aicināja publiku pievienoties un dziedāt tautasdziesmas kopā tradicionalā veidā.  

Pēc labi noklausīta koncerta publika un rīkotāji brauca mājās, un tautasdziesmas vēl skanēja prātā.  Paldies Amerikas Latviešu Apvienībai par šo jauko izkārtojumu!

Ilze Čečere

marts 06, 2018

KLB biedru pilnsapulce


Klīvlandes Latviešu biedrības valde
sasauc gadskārtējo pilnsapulci 

svētdien, 2018. gada 25. martā,
plkst. 12:15 p.p.

Apvienotās Latviešu ev. lut. draudzes telpās
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio.

Darba kārtība:
1) Sapulces vadības vēlēšanas.
2) Iepriekšējā gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
3) Ziņojumi: valdes, sekciju, revīzijas komisijas.
4) 2017. gada darbības pārskata pieņemšana.
5) 2018. gada budžets.
6) Vēlēšanas: valde, revīzijas komisija.
7) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar KLB statūtiem balsot tiesīgi ir biedri, kas nokārtojuši biedru naudas maksājumus par iepriekšējo gadu. Aicinām visus KLB biedrus piedalīties sapulcē, lai kopīgi lemtu par mūsu nākotnes darbu!

Pēc sapulces — sarunas pie kafijas galda.

februāris 10, 2018

Draudzīgā aicinājuma atcere un latviešu cimdu izstāde


2018.gada Draudzīgā aicinājuma atcere šogad notiks

svētdien, 25.februārī, pēc dievkalpojuma
mūsu Apvienotās draudzes Lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lkwd., OH.

Ieeja $20, iekļautas siltas pusdienas.

Būs skaisti mūsu latviešu skoliņas bērnu priekšnesumi. Un ceļojošā latviešu cimdu izstāde (publiskai apskatei cilvēkiem un organizācijām no malas būs pieejama no 2 pm. līdz 4 pm.).

Māra Linda, ceļojošās cimdu izstādes idejas autore, mums vēstulē raksta šādi:

"Sadarbībā ar ALAs muzeju Priedainē un tā kuratori Lilitu Bergu un ALA Latvijas Simtgades fonda atbalstu esam sagatavojuši ceļojošu izstādi 

“Latvian Mittens, Traveling Exhibition".


Izstādes mērķis ir iepazīstināt plašu publiku ar mūsu cimdiem. Izstāde ir piemērota latviski nerunājošai auditorijai.


Kā paskaidroja Lilita Berga, izstādē izrādītie cimdi nāk no ALAs senmantu krātuves Priedainē. Šie cimdi ir no cimdu kolekcijas, kuru savulaik krātuves ilggadīgā vadītāja Lilija Tomass pasūtīja muzeja vajadzībām. 

Adītājas Lidija Bālēna un Helēna Brenķe uzadīja šos cimdus 70-tajos un 80-tajos gados. Pie katra cimda ir zīmīte ar informāciju, pēc kādas grāmatas vai etnogrāfiskā eksemplāra parauga katrs cimdu pāris adīts."

Klīvlandes Latviešu biedrība aicina
arī savus tautiešus 
pievienot (tikai šai izstādei Klīvlandē!) 
savas dzimtas latviešu cimdus. 

Par to laicīgi lūdzam sazināties
ar Ilzi Resni ilze48@yahoo.com.

oktobris 17, 2017

18. NOVEMBRIS

KLĪVLANDĒ
99. VALSTSSVĒTKI

2017. gada 18. novembrī  2:00 p.p.

SVĒTKU AKTS
        Ceļā uz simtgadi           

KONCERTS
Dzirksts kamerkoris no Toronto
diriģente Vizma Maksiņa

Pēc akta turpināsies mūzikāla pēcpusdiena kabareja stilā.
Dzirksts vadībā

           Ieeja: $20. 1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio    Rīko: KLB                        

-----------------------------------------------------------------------------------
Vakarā pēc 18. nov. svētku akta visi aicināti uz

LATVIAN NIGHT at HOFBRAUHAUS CLEVELAND  

8:00 vakarā  1550 Chester Ave., Cleveland, Ohio


Rezervējiet savu vietu zvanot:  216-621-2337   

un piesakot Latvian Night @ Hofbrauhaus

                  Rīko:  Andis ŪdrisTRIO

koncerts Klīvlandē2017. gada 15. novembrī--trešdienas vakarā 7:00

Ieeja: $20.

                                                                                                                                                                   
                                 

                          


Rīko KLB sadarbībā ar TILTS                                                    1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio                augusts 16, 2017

VALMIERAS TEĀTRIS KLĪVLANDĒHarija Gulbja

MEDĪBU PILS


sestdien  2017. gada 16. septembrī

5:00 p.p.

1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

Lugas darbība notiek nomaļā vietā mežā, kur vientulībā medību pilī dzīvo māte un meita.  Meita ir atteikusies no sapņa par studijām Rīgā, lai palīdzētu mātei saimniecībā.  Sieviešu dzīvēs ienāk trīs vīrieši:  jauns mežsaimniecības palīgstrādnieks un divi tūristi no Rīgas, kuŗi kādā ziemas vakarā lūdz naktsmājas.  Satiktie vīrieši, iedvesmojoša nakts saruna ar vienu no vīriešiem, radušās jūtas pret viņu un tam sekojošās mīlestības vēstules liek meitenei no jauna sapņot par studijām Rīgā.  Sapņi atkal šķiet reāli un piepildāmi, tāpēc viņa nolemj mainīt savu dzīvi un iekarot nesasniedzamo pilsētu.

Ieeja: $20.
Rīko: DV un KLB         

Auto novietošana Masoņu laukumā pretī draudzes namam

maijs 27, 2017


Katru gadu Jānīts nāca

Savus bērnus apraudzīt

Jāņu svinības Klīvlandē

 2017 g. 24. jūnijā  4:00 p.p.


Rešņu dārzā
10930 Nollwood Drive  Chardon, Ohio

4:00  Vainagu pīšana
5:00  Vakariņas
6:00  Līgošana, Jāņuguns un sadziedāšana

Saimnieces gādās par kāpostiem un desiņām.  Lūdzam paņemt līdz saldo ēdienu vai uzkodas, ko likt kopējā galdā, un dārza krēslus kur apsēsties.  Varat ņemt līdz guļammaisus un teltis un nakti nometņot zaļumos.

Ieeja:  pret ziedojumiem
Rīko:  DV un KLB

janvāris 06, 2017

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS

2017. gada 19. februārī   12:30 p.p.

Tradicionālais akts un skolas apdāvināšana

Uzruna

SPĒKA ZĀLES
Senču gudrības latvju dainās
Ilze Kļaviņa

Ieeja:  $20.  ieskaita siltas pusdienas

oktobris 07, 2016

IĻĢI
Klīvlandē


trešdien, 16. novembrī  7:00 vakarā
Apv. draudzes lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

Grupa IĻĢI dibināta 1981. gadā un sākotnēji darbojusies kā folkloras grupa, Ilgas Reiznieces vadībā.  Ar laiku IĻĢI pievērsās tautas mūziku brīvākai interpretācijai, tā kļūstot par postfolkloras aizsācēju Latvijā.

Ieeja:  $20.                                                     Rīko: KLB

Sīkāks apraksts par Iļģiem internetā:
http://ilgi.lv/en_biografija.php  (angliski)
lv.wikipedia.org.iļģi  (latviski)

98. Latvijas valstssvētku svinības


KLĪVLANDĒ

18. novembris

2016. gada 19. novembrī  2:00 p.p.

Apvienotās draudzes nama lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio


svētku runa
Amerikas latviešu apvienība - prioritātes un izaicinājumi
Pēteris Blumbergs   ALA priekšsēdisKONCERTS

TEIKSMA
Tautas dziesmu ansamblis no Mineapoles

Pēc akta visi laipni lūgti pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

KLB aicina labvēļus atbalstīt ar ziedojumu 18. novembŗa sarīkojuma kuplināšanai.  Pateicībā, ziedotāju vāŗdi būs ievietoti sarīkojuma programmā.  Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Zentai Apinei 291 Ridge Road  Hinckley, Ohio 44233 līdz 1. novembrim.


Ieeja:  $20.00                                                                               Rīko:  KLB


 klbiedriba@gmail.com


KLK koncertsKlīvlandes latviešu koncertapvienība aicina uz KLK 62. sezonas pirmo koncertu


Ēriks Ešenvalds, 
starptautiski iecienītais komponists, sniegs lekciju ar video ierakstiem par savu multimediālo simfoniju-
Ziemeļu gaisma un citiem skaņdarbiem.

Sarīkojumā piedalīsies Ņujorkas latviešu koris

diriģentes LAURAS PADEGAS ZĀMURAS vadībā,
atskaņojot Ešenvalda kordarbus.

sestdien, 2016. gada 15. oktobrī   7:00 vakarā

Klīvlandes apv. draudzes nama lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

(auto novietošana Masoņu laukumā, pretīm ieejai)

Ieeja $25.

Abonētājiem ar abonementa kartiņu. Jauniešiem un bērniem ieeja bez maksas.

maijs 28, 2016

JĀŅU SVINĪBAS KLĪVLANDĒ

2016. gada 25. jūnijā

4:00 p.p.

Rešņu dārzā
10930 Nollwood Drive  Chardon, Ohio


LĪGOŠANA   UGUNSKURS   ALUS UN SIERS

  
4:00  VAINAGU PĪŠANA
5:00  VAKARIŅAS
6:00  LĪGOŠANA, JĀŅUGUNS UN  SADZIEDĀŠANA     
          

Saimnieces gādās kāpostus un desiņas.
Lūdzam paņemt līdz saldo ēdienu vai uzkodas, ko likt kopējā galdā, un dārza krēslus, kur apsēsties pie ugunskura.

LĪGO, LĪGO 


Ieeja:  pret ziedojumiem                                                               Rīko:  DV un KLB
     

Kontakts:  klbiedriba@gmail.com     dvklivlande@gmail.com                                 

marts 20, 2016Klīvlandes starptautiskais filmu festivāls (CIFF)
30. marts - 10. aprilim
Tower City 


EVERY FACE HAS A NAME
par bēgļu ierašanos Malmo Zviedrījā 1945. gada aprilī.


Sīkākas ziņas par izrādes laikiem:


marts 19, 2016

Kad:  2016. gada 10. aprilī     12:15 p.p.

Kur:  Apv. draudzes nama lielajā zālē
         1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

februāris 03, 2016

  


DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS

2016. gada 28. februārī  12:15 p.p.

AICINĀJUMS TOREIZ......IZAICINĀJUMS TAGAD

Sandra Kronīte-Sīpola
Gaŗezera Vasaras Vidusskolas direktrise

Andas Cook fotografiju izstāde "ES SKATOS"

Apv. draudzes lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OhioIeeja $15. ieskaita siltas pusdienas                                                      Rīko: KLB