oktobris 27, 2013

Latvijas valsts dibināšanas svētki Klīvlandē

Sestdien, 16. novembrī pl. 2:00 pēcpusdienā

1385 Andrews Ave.  Lakewood, Ohio

Auto novietošana Masoņu laukumā

Svētku runa

«TAUTAS DZIESMA UN TAUTAS DVĒSELE»

Juris Ķeniņš

                                     KONCERTS

Čells Juris Ķeniņš

Vijole  Pēteris Briedis 

Klavieres  Līga Zemesarāja


Ieeja  $15.00