decembris 14, 2012

Latviešu skolas Ziemassvētki


Klīvlandes latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums
*    *    *
svētdien, 16. decembrī
*    *    *
tūlīt pēc dievkalpojuma draudzes nama lielajā zālē.

Skolnieku priekšnesumi, sadziedāšanās, vecītis.
Siltas pusdienas, saldumi.
Ieeja $12.00.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva.

Visi laipni lūgti piedalīties un priecāties šajā jaukajā pēcpusdienā un līdz ar to atbalstīt mūsu skolniekus!
Skolas saimes vārdā -
Inga Reineka, skolas pārzine