janvāris 01, 2015

GADS UN LATVISKĀ GADSKĀRTA




vieslektore    ELGA PONE

        mūzika    ZINTA PONE   

LATVIEŠU SENĀ LAIKA SKAITĪŠANA

SVĒTKI UN SVINAMAS DIENAS

DZIESMAS UN TRADICIJAS


2015. gada 1. februārī                                          12:15 p.p. pēc dievkalpojuma

Ieeja:  $15.  Siltas pusdienas 
un
  DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA AKTS


1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio                                  Rīko: KLB