oktobris 24, 2019

Latvijas dzimšanas dienā - Muktupāvelu koncerts Klīvlandē

Piektdien, 2019. gada 8. novembrī
plkst. 7:00 vakarā
Klīvlandes Latviešu biedrība aicina uz

LATVIJAS VALSTS 101. DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBĀM!

Pēc svētku oficiālās daļas mīļi sveiksim un kopā sadziedāsim ar

VALDI UN RŪTU MUKTUPĀVELU


koncertā “Mani balti bāleliņi” ("My Baltic Brothers").

Adrese: Draudzes nama Lielajā zālē, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH.

Ieejas maksa: $20.
_____________________

Koncertprogramma „Mani balti bāleliņi“ ir veltījums senajām un mūsdienu baltu tautām – latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kuršiem un prūšiem. Skaņdarbu pamatā ir vokālā un instrumentālā mūzika no baltu zemēm – Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas: rituālu, ieražu un mitoloģiskās dziesmas, instrumentālas meditācijas un saspēles. Rūta un Valdis Muktupāveli dzied un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu mūzikā ir apvienojušās gan senas tradīcijas, gan pašu jaunrade.

Valdis and Ruta are highly accomplished musicians and scholars. They have been performing the culturally unique program “My Brothers in White” to Latvian and foreign audiences for several years now, but the concert tour organized by TILTS in November will be their first in North America. In their own words, the concert program is “a dedication to ancient and contemporary Baltic peoples - Latgalians, Selians, Zemgalians, Lithuanians, Yatvingians, Courlanders and Prussians. Vocal and instrumental music from the Baltic lands of Latvia, Lithuania and Eastern Prussia are at the core of our compositions. The presentation will feature ritual, customary and mythological songs, as well as instrumental meditations and collaborations. The music combines ancient traditional melodies with our own original works, creating an unforgettable musical experience celebrating the enchanting and vibrant music of ancient Baltic tribes.