novembris 18, 2014

18. novembris


LATVIJAS VALSTS PROKLOMĒŠANAS

96. gadadienas svinības KlīvlandēLIGITA KOVTUNA- "LAIKA" redaktore


koncerts:  pianists REINIS ZARIŅŠ


 LATVIJA- Fotogrāfijas izstāde
Elīna Kubuliņa-Vilne


2014. gada 22. novembrī  4:00 pēcpusdienā

1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio


5.maijs šogad būs brīvdiena; 2.maijs būs 'jāatstrādā'


Ieeja:  $20
           Bērniem un jauniešiem ieeja brīva


Rīko: KLB                                                                                                         klbiedriba@gmail.com