novembris 15, 2015

novembris 11, 2015


97. VALSTSSVĒTKU SVINĪBAS
Klīvlandē

2015. gada 14. novembrī  2:00 p.p.
 Apv. draudzes namā  1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio
Auto novietošana Masoņu laukumā


KAS IR LATVIEŠU VAROŅI?
Svētku runu teiks skolotāja, audzinātāja, bij. GVV pārzine
ELISA FREIMANEPastalnieki, dzeja, tautas dejas un koklēšana

Gleznu izstāde--Līga Daiga

Pēc akta visi laipni lūgti pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

Ieeja:  $20.                                           Rīko: KLB 
   
   
KLB aicina labvēļus atbalstīt ar ziedojumu 18. novembra sarīkojuma kuplināšanai.  Pateicībā, ziedotāju vārdi būs ievietoti sarīkojuma programmā.  Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Zentai Apinei 291 Ridge Rd.,  Hinckley, Ohio  44233 līdz 1.  novembrim