oktobris 24, 2019

Latvijas dzimšanas dienā - Muktupāvelu koncerts Klīvlandē

Piektdien, 2019. gada 8. novembrī
plkst. 7:00 vakarā
Klīvlandes Latviešu biedrība aicina uz

LATVIJAS VALSTS 101. DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBĀM!

Pēc svētku oficiālās daļas mīļi sveiksim un kopā sadziedāsim ar

VALDI UN RŪTU MUKTUPĀVELU


koncertā “Mani balti bāleliņi” ("My Baltic Brothers").

Adrese: Draudzes nama Lielajā zālē, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH.

Ieejas maksa: $20.
_____________________

Koncertprogramma „Mani balti bāleliņi“ ir veltījums senajām un mūsdienu baltu tautām – latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kuršiem un prūšiem. Skaņdarbu pamatā ir vokālā un instrumentālā mūzika no baltu zemēm – Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas: rituālu, ieražu un mitoloģiskās dziesmas, instrumentālas meditācijas un saspēles. Rūta un Valdis Muktupāveli dzied un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu mūzikā ir apvienojušās gan senas tradīcijas, gan pašu jaunrade.

Valdis and Ruta are highly accomplished musicians and scholars. They have been performing the culturally unique program “My Brothers in White” to Latvian and foreign audiences for several years now, but the concert tour organized by TILTS in November will be their first in North America. In their own words, the concert program is “a dedication to ancient and contemporary Baltic peoples - Latgalians, Selians, Zemgalians, Lithuanians, Yatvingians, Courlanders and Prussians. Vocal and instrumental music from the Baltic lands of Latvia, Lithuania and Eastern Prussia are at the core of our compositions. The presentation will feature ritual, customary and mythological songs, as well as instrumental meditations and collaborations. The music combines ancient traditional melodies with our own original works, creating an unforgettable musical experience celebrating the enchanting and vibrant music of ancient Baltic tribes.


marts 26, 2019

Silvijas Rūtenbergas piemiņai



Mūžībā aizgājusi ilggadīgā sabiedriskā darbiniece


SILVIJA RŪTENBERGA
09.08.1939. – 16.01.2019.

Pieminēsim Silviju
svētdien, 2019. gada 7. aprīlī,
pēc dievkalpojuma
Draudzes nama Zaļajā zālē

Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH

Latvijas Okupācijas muzejs un Latvijas Okupācijas muzeja biedrība piemin mūžībā aizgājušo Silviju Rūtenbergu, dzim. Pakalns, ar  šo video, kurā Silvija stāsta par savu dzīvi (2009. gada ieraksts).

marts 01, 2019

Draudzīgais Aicinājums 2019


Draudzīgā aicinājuma atcere atzīmē Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa uzsākto tradīciju - apdāvināt skolas ar grāmatām un nepieciešamiem līdzekļiem izglītības un latviskās kultūras kopšanai.

Klīvlandes latviešu organizācijas allaž piedalās ar apsveikumiem un dāvinājumiem skolai un tautas deju ansamblim "Pastalnieki", kuri jau vairākus gadus rūpējas par bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu. Organizāciju uzrunas noslēdzās ar sirsnīgu un patriotisku kopdziesmu "Nevis slinkojot un pūstot". Dziesmas vārdi bija uzmundrinājums piedomāt par savu devumu bērniem, jauniešiem un latviešu tautai.

2019. gada sarīkojumam Klīvlandes Latviešu biedrības valdes locekļi izvēlējās tēmu "ROTAĻAS". Gan tāpēc, ka tās slēpj senas latviešu tautas dzīves gudrības, gan tāpēc, ka Klīvlandes apkaimē daudzās latviešu ģimenēs ir mazi bērniņi. Valdes locekle un sarīkojuma galvenā organizatore Anda Prātiņš sarīkojuma ievadā stāstīja par rotaļu seno vēsturi Krišjāņa Barona tautas dziesmu un dainu krājumos, par latviešu rotaļu dažādību un to, kā tās mainījušās laika ritējumā.

Sarīkojuma zāle pildījās ģimenēm, čaloja bērnu smiekli un mazo solīšu dipoņa. Rotaļa "Kas dārzā?"  pašiem mazākajiem kopā ar vecākiem sagādāja daudz prieka, bet skatītājiem - smaidu. Vecākie skolnieki parādīja izdomu un vingrumu ar rotaļu "Ādamam bij' septiņ' dēli". Malači! Visām rotaļām skatītāji un rotaļnieki dziedāja līdzi, un meldijas pildīja visu zāli. Vēlāk arī mammas, tēti un vecvecāki pievienojās saviem bērniem un mazbērniem, un atkal visiem bija jautri! Krišjānis Barons reiz teicis: "Rotaļās var piedalīties visi - kā veci, tā jauni, lieli un mazi."

Draudzīgā aicinājuma 2019 sarīkojums noslēdzās ar siltām pusdienām un saviesīgu pēcpusdienu. Sirsnīga pateicība visām latviešu organizācijām par piedalīšanos un atbalstu! Paldies saimniecēm un palīgiem! Paldies visām ģimenēm un pārējiem dalībniekiem, kuri godā latviešu tradīcijas un vēlas tās nodot nākamām paaudzēm! Uz tikšanos atkal pēc gada!