decembris 18, 2015

Pēdējie ciemi Amerikā   

Astrīda Jansone

Biļeti lidojumam uz Ameriku nopirku jau februārī, un gandrīz arī iedomājos, ka šis varbūt būs mans pēdējais ciems pie radiem un draugiem Amerikā, jo gadi krājas un veselība nolietojās.  Pavasaris un vasara pagāja ātri, jo Latvijā garlaicīgi nav nekas, un mans lidojums nāca arvien tuvāk un tuvāk.  Bet, jo tuvāk tas nāca, jo nemierīgāks kļuva mans prāts.  Nesapratu, kādēļ šoreiz lidojums mani baidīja, tiešām baidīja.  Ne reti mans asins spiediens sāka dumpoties, bez iemesla uzskrēja debesīs, un es sāku domāt, ka būs jāatsauc.  Bet biju jau sasolījusies Klīvlandē pastāstīt par grāmatu "Meža meitas", un Daugavas Vanagu gada svētkos par Latvijas nacionālajiem partizāniem.  Bez tam vēl Čikāgā septembrī bija nolikta "Nedēļas Nogale Nākotnei", kas ir Latviešu Fonda ikgadējā pilnsapulce, kurā es arī gribēju piedalīties.  Tajā taču kādreiz biju bijusi Padomē.  Lidojumu atlikt neuzdrošinājos.  Tā vēl lidojuma rītā sevi ar pāris tabletēm sadakterēju un lidoju.  Pirmā problēma jau arī radās pašā pirmajā lidojumā uz Čikāgu, kad krūtīs sajutu jocīgu spiedienu.  Jau domāju, ka pēdējais gals vai klāt, bet paldies Dievam, tas pārgāja un laimīgi sasniedzu Čikāgu un pimo no savām 4 Amerikas māsām.  Bet arī tur man ar spiedienu gāja kā pa celmiem.  Tomēr laimīgi pagāja trīs pirmās nedēļas Čikāgā un pavisam labi aizvadīju latviešu Fonda pilnsapulci.  Gan ne ar tādiem rezultātiem, kā biju iecerējusi, jo gaidītā saruna par Vītolu Fondu man neizdevās.  Tomēr laimīgi tikām līdz Klīvlandei un stāsts par meža meitām noritēja gludi.  Tāpat par saviem "brāļiem mežā" neko negatīvu nedzirdēju, izņemot to, ka runājusi esot mazliet par daudz.  Saprotams, ka sirsnīgi izciemojos ar savā māsiņām un veciem, labiem draugiem.  Diemžēl divas labas draudzenes bija jāpavada arī pēdējā gaitā, un tas noteikti ciemus padarīja daudz grūtākus. 
Vislabākais, ko šajos pēdējos Amerikas ciemos redzēju bija 18. novembra sarīkojums Klīvlandē.  Bija burvīgi redzēt, ka Klīvlandes Latviešu Biedrības vadība ir nonākusi vienas jaunākas paaudzes rokās.  Skaisto vakaru prasmīgi, ieskaitot svētku atklāšanas runu, novadīja Klīvlandes latviešu sabiedrībā uzaugusī Anda Grīna-Prātiņa.  Viņa sirsnīgi sveica mūs visus Valsts svētkos, minot ka tie ir patriotiski svētki, kad sevišķi piedomājam par tēvzemes un dzimtenes mīlestību....kad pieminam mūsu valsts dibinātājus un godinām visus, kas ir cīnījušies par Latvijas brīvību.  Viņa aicināja mūs padomāt par latviešu tautu šodien, jo mēs katrs esam daļa no Latvijas valsts.  Latvieši----ne tikai Latvijā, bet visās pasaules malās izjūt piederību skaistajai zemei Baltijas jūras krastos.  Viņa aicināja arī atzīmēt pašu Klīvlandes latviešu sabiedrību.  Piedomāt par to cik tā dažāda un daudzpusīga.  Tautas deju kopa "Pastalnieki" regulāri sanāk uz mēģinājumiem un gatavo priekšnesumus.  Var baudīt teātrus.  Neiztrūkst arī Jāņu svinības un sports.  Latviešu skola darbojas...draudzes rūpējas par garīgām prasībām.  Grāmatu pulciņā lasa jaunākās grāmatas....koncertapvienība iepazīstina ar izciliem latviešu māksliniekiem.  Lūk----Klīvlandes latviešu sabiedrībā vēl arvien ir liela bagātība.
Galveno valsts svētku runu arī teica no mana skatu punkta nākamās paaudzes pārstāve Elisa Freimane, ilggadīga latviešu jaunatnes skolotāja.  Viņa stāstīja par to, kas ir latviešu varoņi.  Viņa mūs par jaunu iepazīstināja ne tikai ar jau visiem latviešiem sen zināmiem varoņiem, kā Lāčplēsi, Antiņu un Sprīdīti, bet arī Klīvlandes vietējiem varoņiem.  Viņas skatā varoņi ir ikviens, kas pieliek savu roku pie latvietības uzturēšanas ārpus Latvijas, un visi, kas šodien Latviju mīl. Tas arī mani pieskaita varoņiem, jo Latviju es tiešām mīlu par visu vairāk.
Pēc dažiem citiem dzejoļiem arī jaunais Latviešu Biedrības valdes priekšsēdis Haralds Mazzariņš aizkustinoši nodeklamēja V. Plūdoņa "Tev mūžam dzīvot, Latvija" un visbeidzot mēs redzējām vakara naglu- dejotājus "Pastalniekus".  Man, saprotams, vislabāk patika tie vismazākie 5 un 6 gadīgie dejotāji, kas cītīgi un smaidīdami tipināja līdzi savām mazliet vecākām partnerēm.
Sarīkojuma noslēgumā mēs visi tikām pacienāti ar vīna glāzi, garšīgiem pīrādziņiem, cepumiem un smalkām uzkodām.  Tas man vēl deva iespēju paviesoties un parunāties ar veciem draugiem un bijušiem darba biedriem dažādās organizācijās.  Bija patīkami nākt pie domas, ka Klīvlandes latviešu sabiedrības vadība vēl ir labās rokās.  Vēlu veiksmi!  
Astrīda

novembris 15, 2015

novembris 11, 2015


97. VALSTSSVĒTKU SVINĪBAS
Klīvlandē

2015. gada 14. novembrī  2:00 p.p.
 Apv. draudzes namā  1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio
Auto novietošana Masoņu laukumā


KAS IR LATVIEŠU VAROŅI?
Svētku runu teiks skolotāja, audzinātāja, bij. GVV pārzine
ELISA FREIMANEPastalnieki, dzeja, tautas dejas un koklēšana

Gleznu izstāde--Līga Daiga

Pēc akta visi laipni lūgti pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

Ieeja:  $20.                                           Rīko: KLB 
   
   
KLB aicina labvēļus atbalstīt ar ziedojumu 18. novembra sarīkojuma kuplināšanai.  Pateicībā, ziedotāju vārdi būs ievietoti sarīkojuma programmā.  Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Zentai Apinei 291 Ridge Rd.,  Hinckley, Ohio  44233 līdz 1.  novembrim

oktobris 22, 2015

Laimas Jansones koncerts 2015. gada 11.novembrītrešdien, 2015. g. 11. novembrī  plkst. 1:00

Apv. draudzes nama lielajā zālē
 1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

IEEJA: PRET ZIEDOJUMIEM

Ja vēlaties pievienoties pensionāru saimei uz priekškoncerta pusdienām 11:00 par $10.00,
lūdzu piesakaties pie
brigitamillers@gmail.com vai jresnis@aol.com
līdz 4. novembrim


Šī gada novembrī būs divu solistu turneja ar mudi "Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Zani - pasaulē!”.

Laima Jansone atplaukusi Latvijā kā koklēšanas virtuoze. Viņas veiklība ar mūsu senā instrumenta stīgām, izmantojot ritmiskiem efektiem arī tā korpusa rezonansi, tiek apbrīnota gan mūsu kaimiņvalstīs, gan arī citviet Eiropā. Viņa arī spēlē savas kompozīcijas. Turneja būs Laimas pirmais Ziemeļamerikas apmeklējums.

Mecosoprāns Zane Pērkone ir izcila vokāliste. Viņa ir piedzīvojusi latviešu koŗu tradīcijas, piedaloties savā laikā korī “Kamēr”, kuŗš ir viens no labākajiem koriem pasaulē. Viņa ir bijusi soliste Latviešu Dziesmu un Deju Svētkos un kā mecosoprāns dziedājusi Nacionālās operas korī.

Ar Zani Pērkoni Laima Jansone uzsāka sadarbību jau etnomūzikas studiju gados Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijā 2011. gadā. Kopā viņas ir uzstājušās Baltika festivālā, Latvijas mākslas muzejā un Laimas “Silver” albuma atklāšanā. Viņas abas ir studējušas etnomuzikoloģiju Sibēliusa akadēmijā Helsinkos.

Abas jaunās sievietes interesējas par dažādas izpausmes cittautu folkmūziku, tostarp arī džezu. Viņas piedāvā programmu, kas sastāv no latviešu publikā iecienītajām tradicionālajām tautas dziesmām, kā arī mazu ekskursiju retāk dzirdētās muzikālās skaņās. Tieši šis ir iemesls, kādēļ šo divu brašo meiču koncertturneja Ziemeļamerikā ir latviešu sabiedrības apmeklēšanas cienīga.

Koncertu mērķis:

Amerikā jāpastāv atvērtam un informētam tautas atzaram, kas nebīstas svešu ietekmju, jo esam droši par mūsu mūzikas saknēm. Laimas un Zanes koncerti uzrunās gan pašu saimes, gan plašākas publikas interesi. Kā Laima to izsaka kādā Latvijas TV intervijā:

"Nacionālā identitāte ļoti palīdz man nepazust...", un diktore piebilst, “Laima kokli ir izcēlusi saulītē, parādot, ka šis instruments var būt ļoti mūsdienīgs un moderns. Jaunā mūziķe ar kokli savelk kopā mūsu pagātni un nākotni...”

* * *


There's no better chance to hear pure folk song expressing the Latvian identity than coming to hear mezzo-soprano Zane Pērkone accompanied by Laima Jansone on the kokle, the Latvian zither, in performance during their November U.S. tour.

maijs 20, 2015

JĀŅU SVINĪBAS KLĪVLANDĒ

 2015. gada 20. jūnijā    3:00 p.p.

pie  Rešņiem
10930 Nollwood Drive
Chardon, Ohio


3:00 p.p.  Vainagu pīšana
5:00 p.p.  Vakariņas
6:00 p.p.  Līgošana, Jāņuguns un sadziedāšana
        
Saimniece gādās par kāpostiem un desiņām. 
 Lūdzam paņemt līdz saldo ēdienu, ko likt kopējā galdā, un dārza krēslus, kur apsēsties pie ugunskura.
  
Varat ņemt līdz guļammaisus un teltis, kur pārgulēt nakti.

Ieeja:  pret ziedojumiem                                                        Rīko:  DV un KLB

janvāris 01, 2015

GADS UN LATVISKĀ GADSKĀRTA
vieslektore    ELGA PONE

        mūzika    ZINTA PONE   

LATVIEŠU SENĀ LAIKA SKAITĪŠANA

SVĒTKI UN SVINAMAS DIENAS

DZIESMAS UN TRADICIJAS


2015. gada 1. februārī                                          12:15 p.p. pēc dievkalpojuma

Ieeja:  $15.  Siltas pusdienas 
un
  DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA AKTS


1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio                                  Rīko: KLB