marts 23, 2018

Post-folk mūzikas koncerts "Imanta Dimanta"“Imanta Dimanta” Klīvlandē

Kurš būtu sagaidījis, ka pirmdienas vakarā, dienu pēc Lieldienām, draudzes nama lielā zāle būtu pilna ar tuvu pie simts klausītāju, kas bija sabraukuši uz “Imanta Dimanta” koncertu! Zālē nebija tikai klīvlandieši - klausītāji bija no Kolumbus, Pitsburgas un Jangstaunas. Ziņa bija apgājusi, ka būs labs koncerts, jo muzikanti jau bija uzstājušies 13 pilsētās pirms Klīvlandes.

Šo koncertu turneju rīkoja Amerikas Latviešu Apvienība kā dāvanu tautiešiem sakarā ar Latvijas Simtgadu atceri. Grupa spēlē un dzied latviešu tautasdziesmas, bet ne tā kā mūsu senči vai mēs paši esam ieraduši dziedāt.
Tautasdziesmām ir jauna pieskaņa, un viņi cenšas iepazīstināt pasauli ar latviešu tautas mūziku.  

Grupas dalībnieki visi dzīvo Latvijā, bet Imanta Nigale ir dzimusi un uzaugusi Amerikas Austrumkrastā, bet viens dalībnieks ir dzimis un uzaudzis Vācijā. Otra dziedātāja Katrīna Dimanta iepazinās ar Imantu 2012. gadā, un tā radās grupas interesantais nosaukums.

Koncerta pirmajā daļā muzikanti uzstājās paši un guva lielu piekrišanu ar maziem skatītājiem, kuri dūšīgi dejoja līdzi.  Mūzika arī lika daļai pieaugušo piecelties no krēsliem un izkustināt kājas uz dejas grīdas. Negribēja, lai Klīvlande būtu vienīgā pilsēta, kur nebūtu koncertā dejots. Pēc pārtraukuma Imanta un Katrīna aicināja publiku pievienoties un dziedāt tautasdziesmas kopā tradicionalā veidā.  

Pēc labi noklausīta koncerta publika un rīkotāji brauca mājās, un tautasdziesmas vēl skanēja prātā.  Paldies Amerikas Latviešu Apvienībai par šo jauko izkārtojumu!

Ilze Čečere

marts 06, 2018

KLB biedru pilnsapulce


Klīvlandes Latviešu biedrības valde
sasauc gadskārtējo pilnsapulci 

svētdien, 2018. gada 25. martā,
plkst. 12:15 p.p.

Apvienotās Latviešu ev. lut. draudzes telpās
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio.

Darba kārtība:
1) Sapulces vadības vēlēšanas.
2) Iepriekšējā gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
3) Ziņojumi: valdes, sekciju, revīzijas komisijas.
4) 2017. gada darbības pārskata pieņemšana.
5) 2018. gada budžets.
6) Vēlēšanas: valde, revīzijas komisija.
7) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar KLB statūtiem balsot tiesīgi ir biedri, kas nokārtojuši biedru naudas maksājumus par iepriekšējo gadu. Aicinām visus KLB biedrus piedalīties sapulcē, lai kopīgi lemtu par mūsu nākotnes darbu!

Pēc sapulces — sarunas pie kafijas galda.