februāris 03, 2016

  


DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS

2016. gada 28. februārī  12:15 p.p.

AICINĀJUMS TOREIZ......IZAICINĀJUMS TAGAD

Sandra Kronīte-Sīpola
Gaŗezera Vasaras Vidusskolas direktrise

Andas Cook fotografiju izstāde "ES SKATOS"

Apv. draudzes lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OhioIeeja $15. ieskaita siltas pusdienas                                                      Rīko: KLB