marts 06, 2013

7. aprīlī pl. 12:30
Klīvlandes Apvienotās draudzes namā
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio
Ieeja pret ziedojumu no 15$ (ieskaitot azaidu)

The Miami Latvian Choir will be performing at 12:30pm Sunday, April 7, 2013 at United Latvian Lutheran Church (1385 Andres Avenue, Lakewood, OH 44107). Chris Walsh, a music education major from Avon Lake will be conducting. Chris is conductor of the student a capella group the Cheezies, and he also is a student conductor of the Miami Men’s Glee Club.

marts 04, 2013

KLB valdes sēde 11. martā pl. 19

Klīvlandes Latviešu biedrības
valdes sēdes ir atklātas un
tajās var piedalīties visi biedrības biedri.
Valdes sēde notiks
draudzes nama bibliotēkā.

marts 03, 2013


KLĪVLANDES LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS
koncerts
16. martā pl. 19
Melisandra Tetere, mežrags,
un Līga Zemesarāja, klavieres.
Ieeja: Abonentu kartes Atsevišķa biļete $20; bērniem / jauniešiem ieeja brīva.
Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē 1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio.