septembris 15, 2013

Folkloras ansamblis Klīvlandē 25. oktobrī

     Folkloras ansamblis

TRIO Šmite Kārkle Cinkuss

piektdien, 2013. gada 25. oktobrī pl. 7:00 vakarā
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

Ieeja $20                                  Auto novietošana: Masoņu laukumā 
Krustu, šķērsu pār Ziemeļamerikas kontinentu Trio dziedātāji šoruden nesīs latviešu tautas dziesmas svētību. No Portlandes Oregonā līdz Saint Pēterburgai Floridā – 15 pilsētās oktobrī mūsu tautas dziesma skanēs kā vēl nekad.


Trio «Šmite Kārkle Cinkuss» apvienojušies trīs mūziķi-draugi, kuri rod prieku, kopā muzicējot un veldzējoties senākajos folkloras slāņos. Latvijā ir bagātīgs tradicionālās kultūras mantojums. Trio pamatrepertuāru veido šī mantojuma vokālā daļa – senāku un jaunāku laiku dziesmas, īpaši izceļot senāko slāni, kas citviet Eiropā vairs nav bieži sastopams - teiktās melodijas, refrēndziesmas, vokālais burdons utml. Programma veidota, sekojot gadskārtu ieražu ciklam, ievijot tajā cilvēka mūža ritam veltītas dziesmas.

Trio «Šmite Kārkle Cinkuss» ir – tradicionālās dziedāšanas skolotāja un dziedātāja Zane Šmite, vijolniece un dziedātāja Kristīne Kārkle-Puriņa, kā arī kordiriģents un dziedātājs Ivars Cinkuss. Grupa darbojas kopš 2008. gada, piedaloties koncertos un festivālos, kā arī sniedzot dziedāšanas un spēlēšanas meistarklases gan Latvijā, gan ārzemēs.


ZANE ŠMITE (1964) - dziedātāja. Muzikālā izglītība ar specializāciju vokālajā pedagoģijā. Studijas J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iegūstot maģistra diplomu etnomuzikoloģijas specialitātē. 1987-1996 «Iļģi» dalībniece. J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tradicionālās dziedāšanas pedagoģe. Kopš 2008. gada dzied trio «Šmite Kārkle Cinkuss». Vairākām grupām ir darbojusies kā vokālā pedagoģe un dziedātāja.

KRISTĪNE KĀRKLE (1984) -  vijolniece, dziedātāja. Muzikālā izglītība Daugavpils mūzikas vidusskolā un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (etnomuzikoloģija) folkloras nodarbību vadītāja Garezerā, 3x3 un Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.  «Laimas muzykanti» un «Ceiruliets» dalībniece. Vijolspēles skolotāja etnomuzikoloģijas studentiem Latvijas Mūzikas akadēmijā. Uzstājas ar dažādām folkloras grupām Latvijā un ārzemēs.

IVARS CINKUSS (1969) - dziedātājs, diriģents. Muzikālā izglītība Emīla Dārziņa Mūzikas skolā, Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Edgara Račevska diriģēšanas klasē un Westminster Choir College Prinstonā ASV. 1995. gadā ieguvis Mūzikas maģistra grādu. Strādājis kā dziedātājs, pasniedzējs un diriģents. «Gaudeamus», kamerkoŗa «Ventspils» un jauktā koŗa «Cantus Fortis» diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents.

Trio mājaslapu internetā variet apskatīt šeit: www.trioskc.lv

Ivara Cinkusa pārdomas par Trio sūtību un priekšā stāvošo Amerikas avantūru:
«Tautas mūzika ir saknes, bez kurām nevar veidot kulturālu lapotni! Tautas mūzika ir nebeidzams latviskuma iedvesmas avots! Šīs ir klišejas, kuras nāk patiesi... Ziemeļamerikas koncertbrauciens ir līdz šim visgarākais Trio karjerā. Grūtākais un skaistākais būs pārliecināt daudzus tautiešus ASV, ka tautas mūzika ir dzīva tradīcija un tāpēc vienmēr mūžīga.»