oktobris 07, 2016

IĻĢI
Klīvlandē


trešdien, 16. novembrī  7:00 vakarā
Apv. draudzes lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

Grupa IĻĢI dibināta 1981. gadā un sākotnēji darbojusies kā folkloras grupa, Ilgas Reiznieces vadībā.  Ar laiku IĻĢI pievērsās tautas mūziku brīvākai interpretācijai, tā kļūstot par postfolkloras aizsācēju Latvijā.

Ieeja:  $20.                                                     Rīko: KLB

Sīkāks apraksts par Iļģiem internetā:
http://ilgi.lv/en_biografija.php  (angliski)
lv.wikipedia.org.iļģi  (latviski)

98. Latvijas valstssvētku svinības


KLĪVLANDĒ

18. novembris

2016. gada 19. novembrī  2:00 p.p.

Apvienotās draudzes nama lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio


svētku runa
Amerikas latviešu apvienība - prioritātes un izaicinājumi
Pēteris Blumbergs   ALA priekšsēdisKONCERTS

TEIKSMA
Tautas dziesmu ansamblis no Mineapoles

Pēc akta visi laipni lūgti pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.

KLB aicina labvēļus atbalstīt ar ziedojumu 18. novembŗa sarīkojuma kuplināšanai.  Pateicībā, ziedotāju vāŗdi būs ievietoti sarīkojuma programmā.  Ziedojumus lūdzam sūtīt kasierei Zentai Apinei 291 Ridge Road  Hinckley, Ohio 44233 līdz 1. novembrim.


Ieeja:  $20.00                                                                               Rīko:  KLB


 klbiedriba@gmail.com


KLK koncertsKlīvlandes latviešu koncertapvienība aicina uz KLK 62. sezonas pirmo koncertu


Ēriks Ešenvalds, 
starptautiski iecienītais komponists, sniegs lekciju ar video ierakstiem par savu multimediālo simfoniju-
Ziemeļu gaisma un citiem skaņdarbiem.

Sarīkojumā piedalīsies Ņujorkas latviešu koris

diriģentes LAURAS PADEGAS ZĀMURAS vadībā,
atskaņojot Ešenvalda kordarbus.

sestdien, 2016. gada 15. oktobrī   7:00 vakarā

Klīvlandes apv. draudzes nama lielajā zālē
1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

(auto novietošana Masoņu laukumā, pretīm ieejai)

Ieeja $25.

Abonētājiem ar abonementa kartiņu. Jauniešiem un bērniem ieeja bez maksas.

maijs 28, 2016

JĀŅU SVINĪBAS KLĪVLANDĒ

2016. gada 25. jūnijā

4:00 p.p.

Rešņu dārzā
10930 Nollwood Drive  Chardon, Ohio


LĪGOŠANA   UGUNSKURS   ALUS UN SIERS

  
4:00  VAINAGU PĪŠANA
5:00  VAKARIŅAS
6:00  LĪGOŠANA, JĀŅUGUNS UN  SADZIEDĀŠANA     
          

Saimnieces gādās kāpostus un desiņas.
Lūdzam paņemt līdz saldo ēdienu vai uzkodas, ko likt kopējā galdā, un dārza krēslus, kur apsēsties pie ugunskura.

LĪGO, LĪGO 


Ieeja:  pret ziedojumiem                                                               Rīko:  DV un KLB
     

Kontakts:  klbiedriba@gmail.com     dvklivlande@gmail.com                                 

marts 20, 2016Klīvlandes starptautiskais filmu festivāls (CIFF)
30. marts - 10. aprilim
Tower City 


EVERY FACE HAS A NAME
par bēgļu ierašanos Malmo Zviedrījā 1945. gada aprilī.


Sīkākas ziņas par izrādes laikiem:


marts 19, 2016

Kad:  2016. gada 10. aprilī     12:15 p.p.

Kur:  Apv. draudzes nama lielajā zālē
         1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio

februāris 03, 2016

  


DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS

2016. gada 28. februārī  12:15 p.p.

AICINĀJUMS TOREIZ......IZAICINĀJUMS TAGAD

Sandra Kronīte-Sīpola
Gaŗezera Vasaras Vidusskolas direktrise

Andas Cook fotografiju izstāde "ES SKATOS"

Apv. draudzes lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OhioIeeja $15. ieskaita siltas pusdienas                                                      Rīko: KLB