februāris 10, 2018

Draudzīgā aicinājuma atcere un latviešu cimdu izstāde


2018.gada Draudzīgā aicinājuma atcere šogad notiks

svētdien, 25.februārī, pēc dievkalpojuma
mūsu Apvienotās draudzes Lielajā zālē
1385 Andrews Ave., Lkwd., OH.

Ieeja $20, iekļautas siltas pusdienas.

Būs skaisti mūsu latviešu skoliņas bērnu priekšnesumi. Un ceļojošā latviešu cimdu izstāde (publiskai apskatei cilvēkiem un organizācijām no malas būs pieejama no 2 pm. līdz 4 pm.).

Māra Linda, ceļojošās cimdu izstādes idejas autore, mums vēstulē raksta šādi:

"Sadarbībā ar ALAs muzeju Priedainē un tā kuratori Lilitu Bergu un ALA Latvijas Simtgades fonda atbalstu esam sagatavojuši ceļojošu izstādi 

“Latvian Mittens, Traveling Exhibition".


Izstādes mērķis ir iepazīstināt plašu publiku ar mūsu cimdiem. Izstāde ir piemērota latviski nerunājošai auditorijai.


Kā paskaidroja Lilita Berga, izstādē izrādītie cimdi nāk no ALAs senmantu krātuves Priedainē. Šie cimdi ir no cimdu kolekcijas, kuru savulaik krātuves ilggadīgā vadītāja Lilija Tomass pasūtīja muzeja vajadzībām. 

Adītājas Lidija Bālēna un Helēna Brenķe uzadīja šos cimdus 70-tajos un 80-tajos gados. Pie katra cimda ir zīmīte ar informāciju, pēc kādas grāmatas vai etnogrāfiskā eksemplāra parauga katrs cimdu pāris adīts."

Klīvlandes Latviešu biedrība aicina
arī savus tautiešus 
pievienot (tikai šai izstādei Klīvlandē!) 
savas dzimtas latviešu cimdus. 

Par to laicīgi lūdzam sazināties
ar Ilzi Resni ilze48@yahoo.com.