augusts 14, 2014

Aicinājums piedalīties vērienīgākajā Latvijas emigrantu un diasporas aptaujā
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk īstenot vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo aptauju. Tās mērķis - iegūt daudzpusīgu informāciju par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešu diasporu kopumā.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens latvietis vai Latvijas valstspiederīgais, kurš strādā, studē vai dzīvo (pastāvīgi vai daļēji) ārpus Latvijas.

Anketu, kuru izstrādājuši profesors Mihails Hazans, projekta zinātniskā vadītāja Inta Mieriņa un vecākā pētniece Ilze Koroļeva, veido vairāki tematiskie bloki:

- pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas,
- apmierinātība ar dažādiem dzīves aspektiem,
- nodarbinātība un izglītība,
- attiecības ar Latvijas un mītnes zemes sabiedrību,
- nākotnes plāni u. c.

Anketu var aizpildīt latviešu vai krievu valodā; drīz būs pieejama arī angļu versija. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju.

Aptauja tiek īstenota līdz šī gada 15. septembrim.

Aptauja ir tikai daļa no apjomīga zinātniski-pētnieciskā projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”, ko realizē LU FSI.

Projekta vadītāja Inta Mieriņa norāda:

„Tā būs līdz šim lielākā un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem. Katra aizpildīta anketa ir stāsts par kādu no mūsu tautiešiem, un ikviens šāds stāsts mums ir svarīgs. Aptauja, kopā ar citām projektā īstenotajām aktivitātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu ieguldījumu tādu jomu zinātniskā izpētē, kā nacionālās identitātes saglabāšana, darbaspēka mobilitāte, reemigrācijas un diasporas politika valsts un pašvaldību līmenī, bet bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēkiem - mūsu laikabiedriem visā pasaulē. Aptaujas metodoloģija un rezultāti kalpos par pamatu sistemātiskai informācijas ieguvei par Latvijas diasporu nākotnē.”

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un tā īstenošanā apvienojušies sociologi, ekonomisti, politologi un komunikācijas pētnieki. Projektu organizatoriski un praktiski atbalsta LR Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienība un citas organizācijas. Informatīvo atbalstu sniedz arī Draugiem.lv, lielākie Latvijas interneta portāli (Delfi, Inbox, TvNet), diasporas mediji, kā arī daudzi aktīvi un ieinteresēti tautieši ārzemēs.

Papildus informācija: projekta vadītāja Inta Mieriņa, tālrunis +371 25919309.