februāris 12, 2014

KLĪVLANDES LATVIEŠU BIEDRĪBAS

BIEDRU PILNSAPULCE


2014. gada 23. martā 12:15 pp

pēc dievkalpojuma


Apvienotās Latviešu ev. lut. draudzes telpās
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

februāris 01, 2014

KLB Biļetens FEBRUĀRIS 2014

2014. gada kalendārs
marts – jūnijs

Sestdien, 1. martā – Kredītsabiedrības gada sapulce
Svētdien, 9. martā – Daugavas Vanagu gada sapulce
Trešdien, 12. martā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Piektdien, 14. martā – Grāmatu klubiņš
Sestdien, 15. martā – Leģionāru pieminēšana
Svētdien, 16. martā – Apvienotās draudzes pilnsapulce
Svētdien, 23. martā – Latviešu biedrības gada sapulce
Trešdien, 26. martā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 30. martā – Draudzīgais aicinājums
Piektdien, 4. aprīlī – Koncertapvienības koncerts
Trešdien 9. aprīlī – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Sestdien, 12. aprīlī – Pastalnieku sarīkojums
Svētdien, 13. aprīlī – Pūpolu Svētdiena
Piektdien, 18. aprīlī – Lielā piektdiena
Svētdien, 20. aprīlī – Lieldienu brokastis
Trešdien, 23. aprīlī – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 27. aprīlī – KLB sarīkojums
Sestdien, 3. maijā – DV koncerts
Sestdien, 10. maijā – Draudzes talka
Svētdien, 11. Maijā – Skolas mācību gada noslēgums
Trešdien, 14. maijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 18. maijā – Iesvētības
Trešdien, 28. maijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 1. jūnijā – DV izstāde
Piektdien, 6. jūnijā – KLK koncerts
Trešdien, 11. jūnijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 29. jūnijā – Baltiešu dievkalpojums