jūnijs 20, 2012

Pirmā Līgo darbnīca Klīvlandē „Jāņi-101“


Ir jau dīvaini ielīgot Jāņus 9. jūnijā, bet tāds nu šoreiz bija Klīvlandes Latviešu biedrības eksperiments – darīt kaut ko citādāku nekā ierasts. „Kā būtu, ja mēs aicinātu angliski runājošās latviešu ģimenes uz vienu riktīgu Jāņu darbnīcu?“ - vēl aprīļa vidū diskutēja KLB valde. Tūlīt tapa darba grupa, sludinājums medijos par „Jāņi-101“ klasi, un visi ar lielu aizrautību ķērās pie darba. Plāns bija vienkāršs – iemācīt latviešu līgošanas ieražas tām ģimenēm, kuras tā īsti pat nezina, kā sagatavoties šai Jāņu naktij.
Klīvlandieši bija ļoti atsaucīgi! Aicinājumam dalīties ar zināšanām tūlīt pat atsaucās Jānis Resnis, jo viņš jau izsenis slavens alus meistars. Viņa uzdevums bija iemācīt, kā pareizi ieraudzēt riktīgu latviešu alu pirms Jāņiem. Ar Amerikas produktiem tas neesot nemaz tik vienkārši! Bet – „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!“ Tagad, pēc Jāņu klases, tas daudziem šķiet vienkāršāks par vienkāršu.
Maruta Hāznere piekrita iemācīt sagatavot latviešu Jāņu sieru. Uh, tas dažiem šķita neiespējami, bet Maruta savā sirds mīļumā to izdarīja tik veikli un viegli! „Nu, kas var būt vienkāršāks par ķimeņu siera gatavošanu?!“ – tagad saka daudzas saimnieces.
Bet Maija Grendze tūlīt atsaucās nākt palīgos ar Jāņu vainagu pīšanas metodēm. Izrādījās, ka var ar diegu, var bez tā un var vēl arī citādāk. Viena mistika ar tiem vainagiem! Paldies visiem, kuri atnesa ziedus, papardes un ozolzarus – deviņi dazādi ziedi bija jāiepin Līgo vainagos, lai veselība, auglība un dzīvesgudrība turētos jāņubērnos visu gadu.
 Vēl tikai atlika divas lietas – dziesmas un rotaļas. Te Zanda Zilaote ar Andu Prātiņu bija lietpratējas, kas zināja pareizos Līgo meldijus un rotaļu soļus. Paldies viņām! Anda kopā ar Pētera Brieža prasmīgo vijolspēli parādīja, ka latvieši arī paši pieprot jautrību radīt un kājas ielustēt polkas soļos.
Kad alus ieraudzēts, siers sasiets, dziesmas dziedātas un rotaļāts iets, latviešiem patīk arī gardi pamieloties. Paldies Francim Baueram un Andai Prātiņai, kuri iepriekšējā vakarā kopā ar palīgiem izcepa gardus speķa pīrādziņus! Bet Anita Zvirgzde īstu latviešu rupjmaizi lika galdā – pēc sev vien zināmiem noslēpumiem viņai uz akmens top īsti tumša maize ar biezu garozu. Vīri cīnījās, kuram pirmajam tiks doniņas – tās esot visgardākās! Neiztrūka arī Latvijas Zelta Aldara alus! Bet Jāņa sieru galdā sarūpēja Ausma Grava un Māra Grīna. Paldies visiem!
Tanī vakarā katrs mājās aiznesa paša pītu vainagu, receptes alum un sieram, kā arī Līgo dziesmu vārdus un rotaļu soļus. Mācību burtnīcā Zanda ielika pat QR kodu tiem, kuri vēlas rotaļas apskatīt internetā. Vīri nevarēja vien nobrīnīties – kas tie tādi par jauniem latviešu musturiem? Bet iPhone lietotāji tos sapratīs.
Vai zinājāt, ka Jāņu naktī jaunām meitām ābeles lapu vainags jāmet ozolā? Protams! Bet angliski pārtulkoti latviešu tautas ticējumi izklausās mistiski kā no sentēvu pūralādes:
If you want to know how long do you have to wait until you will be wed, then make a wreath out of an apple tree branches and throw it up into an oak tree!
Cik reizes vainags kritīšot zemē, tik vēl līdz kāzām jāgaida. Un kur nu vēl par kailuma simboliku tautasdziesmās auglības pievilināšanai Jāņu naktī?! Tādi, nu, mēs, latvieši, esam – nedaudz māņticīgi, bet tāpēc savās tradīcijās - stipri!
Jāņi-101 eksperiments lieliski izdevies! Tas iedrošinājis KLB valdi nākamiem jauninājumiem, jo klīvlandiešu atsaucība bijusi necerēti liela. Bet es jau dzirdēju, ka topot nākamā klase… Lai top! (lībiešu valodā - Līgo!)
*   *   *
Jāņu-101 foto galerija redzama šīs lapas kreisajā malā pie "Noderīgas lapas" vai arī nospiežot šo linku:

Raksta autore - Anita Zvirgzde

jūnijs 15, 2012

Līgošana Šardonā pie Jāņa un Ilzes


KLB aicina lielus un mazus, kas nebūs aizbraukuši uz Garezeru, piedalīties līgošanā Šardonā (10930 Nollwood Dr., Chardon, OH). Jānis iekurs lielu ugunskuru un sagādās alu, Ilze izvārīs kāpostus un desas. Līgotājus aicinām atnest sieru, uzkodas, līgsmu prātu un dziedamo balsi.
Sākums ap septiņiem Zāļu vakarā – sestdien, 23. jūnijā.

jūnijs 14, 2012

Latviešu dārzu apskate

Neskatoties uz to, ka pavasaris un vasara ir bagātas ar dažādiem kultūras pasākumiem Klīvlandē, Milvokos un Garezerā,  draudzes Dāmu komiteja rīkos iepazīšanos ar latviešu dārziem Klīvlandes rietumu pusē.

Ieplānojiet brīvu laiku atpūtai, lai veldzētos ar skaistām ainavām dārzos svētdien, 24. jūnijā no 12 līdz 5 varēsiet apskatīt piecus dažādus  klīvlandiešu dārzus. Mēs zinām, ka ir daudz čaklu un izdomas bagātu latviešu dārzkopju. Esam parliecināti, ka arī jūs gūsiet ierosmi un jaunas idejas savu dārzu ierīkošanai!

Aiciniet līdzi savus amerikāņu draugus! Kopā ar jums viņi varēs ne tikai apskatīt dārzus, bet arī baudīt garšīgas latviskas uzkodas.

Sākot ar 15. aprīli tīmeklī www.latviangardenstour.com variet lasīt pirmās intervijas ar dārzu saimniekiem un skatīt dārzu fotogrāfijas, kā arī pasūtīt biļetes.

Biļetes cena $10, un tās arī var pasūtīt, zvanot Valdai Otankei 440-937-8494, e-pasts valdaot@cox.net

jūnijs 13, 2012

Jāņu-101 foto galerija

Jāņu-101 foto galerija redzama šīs lapas kreisajā malā pie "Noderīgas lapas" vai arī nospiežot šo linku:

Klīvlandes draudzes skolas izlaidums

Šā gada 13. maijā atteicām dēla līdzdalību futeņa turnīrā, lai tiktu uz Klīvlandes latviešu skolas izlaidumu, kas sakrīt ar Ģimenes un Mātes dienu. Man tas ir princips. Sports ir sports; Mātes diena ir tikai viena gadā. Pie tam, bērni ir „slepus” gatavojušies šim sarīkojumam, manam vīram atkārtojot savus uzdotos „pantiņus.” Latviešu skolas izlaidums arī svarīgs! Visu gadu esam agri cēlušies un vēlušies tās 2.5 stundas uz Klīvlandi (vienā virzienā), lai bērni tiktu uz latviešu skolu, un gribas tagad baudīt gada noslēgumu, gada „augļus,” kad jūdzes nobrauktas, smērētas maizītes, bērni „mocīti” ar mājas darbiem. Gribas redzēt bērnu liecības!

Gaišā diena sākas ar brīnišķīgu dievkalpojumu draudzes dievnamā, kuŗā aiz Latvijas karoga mūsu skolas bērni iesoļo latviešu tautas tērpos. Karogu nes skolas šā gada vienīgais absolvents Andrejs Albertiņš, kuŗš izstiepies slaids, gaŗš, smuks un smaidīgs! Dievnamu pilda pacilājošu dziesmu skaņa, un Mācītāja Sarma Eglīte, par pamatu izmantodama 98. psalmu („Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu!”), runā par Mīlestību, ģimeni, par to, ka Dievs vēlas dzirdēt „jaunu dziesmu” no mums.

Draudze un skola ar interesi un saviļņojumu noklausās fragmentus no Jāzepa Vītola klasiskās koŗa dziesmas „Gaismas pils” un Mārtiņa Brauna populārās dziesmas „Saule, Pērkons, Daugava,” kas sacerēta mūsdienās, bet ir tautā ļoti iemīļota. Mācītāja aicina „bagātināt dziesmu pūru Dievam; šai pūrā meklējam aizvien ‘jaunas dziesmas.’ Bet savās ģimenēs meklējam jaunus veidus, kā cits citu iepriecināt.”

Mācītājas Sarmas uzrunas draudzei un īpaši bērniem ir vienmēr labi pārdomātas un interesantas; es zinu, ka mani bērni tās vienmēr uzmanīgi uzklausa, un mūsu mazā Marija bieži paceļ rociņu, vēlēdamās kaut ko teikt vai atbildēt uz mācītājas uzdotajam jautājumiem.

Pēc dievkalpojuma visi dodas uz sarīkojuma zāli. Skatuves aizkari pušķoti lieliem, dekoratīviem papīra ziediem, pateicoties Anitai Zvirgzdei un Ievai Ragainei. Izlaidumu atklāj viena no Klīvlandes latviešu skolas pārzinēm Inga Reineka. Viņa paziņo, ka skolas šā gada bērnu dievkalpojumu kollektes nauda tiek ziedota t.s. „alternatīvajai ģimenei Zvannieki” Latvijā, ar ko mācītājai Sarmai Eglītei draudzīgi sakari. Zvannieki ir nevalstiska organizācija. Mācītāja Sarma Zvanniekos dzīvoja trīs gadus, strādādama kā “mamma” no 2004. gada līdz 2007. gadam.  

Seko sirsnīga pateicība Iveta Grantai, kuŗa gadiem ilgi mērojusi tālo ceļu no savām mājām Hiljardā (Hilliard), lai viņas bērni Larisa un Aksels varētu apmeklēt latviešu skolu. Iveta daudzus gadus palīdzējusi sagatavot Ziemassvētku lugu, un visādos veidos skolai nākusi talkā, arī mācot ticības mācību un Latvijas vēsturi. Šoreiz Iveta un viņas ģimene nebija klāt un rudenī vairs nebrauks, jo nu jau bērni izauguši. Pietrūks viņas enerģijas un palīdzības! Uzzinām, ka izlaiduma un Ģimenes dienas sarīkojuma galvenā saimniece ir baznīcas lieliskā ērģelniece Līga Zemesarāja. No virtuves plūst kārdinošas smaržas!

Sākas jaukais sarīkojums. Visupirms skolas māmiņas pie rokas uz skatuves uzved viņu bērni. Stāvam visas, savu bērnu ielenktas. Un tad pa vienai māmiņas uz skaisti izrotāta krēsla ved un sēdina bērni un viņām skaita tautasdziesmas par mātes lomu cilvēka dzīvē. Visi bērni savu sakāmo iemācījušies no galvas, un tas ir ļoti aizkustinoši, lūkoties savam bērnam acīs un dzirdēt skaistos tautasdziesmas vārdus. Pēc tam mums pasniedz krāšņus puķu pušķus! Fonā atskan latviešu kokļu maigās skaņas. Burvīgi izdomāts! Šie mīļie bērnu apsveikumi nosaka visa pārējā gaišo noskaņu!

Mūsu mazākie - pirmskolas bērniņi - lieliski nodzied vairākas tautas dziesmas par pasauli un tās radītāju Dievu. Ar tautas dejām uzstājas visi skolēni, un tās izdodas aizraujoši labi! Var redzēt, ka bērniem patīk dejot, it sevišķi mazajām meitenēm!

Pie pults pienāk skolas otrā pārzine Nora Renerta un atgādina, ka šis ir 61. Klīvlandes latviešu skolas izlaidums! Patiešām jābrīnās, ka skola un bijusī trimdas sabiedrība tik ilgi noturējusies! Viņa arī paziņo, ka vairāki Klīvlandes latviešu skolas bērni piedalījušies Amerikas Latviešu apvienības Rumaka lasīšanas akcijā.


Linda Kaņepa, Elisa Renerta, Tālivaldis Bērziņš, Daina Renerta un Matīss Reineks saņem naudas balvas par dalību.


Beidzot visi bērni saņem liecības! Varam būt gandarīti - mūsu bērni labi mācījušies!

Visu priekšā nostājas skolas šā gada absolvents Andrejs Albertiņš un labā latviešu valodā uzrunā klātesošos, pateicoties par skolas devumu. Mūs viņš iepriecina ar savu labi sagatavoto runu un vijolspēli. Lai Andrejam veicas ar skolu, ar studijām, paliekot pie latviešiem lielajā, plašajā ASV! Andreju apsveic Klīvlandes latviešu organizācijas – biedrība, pensionāri, Daugavas Vanagi, Kredītsabiedrība un draudze. Visiem prieks par mūsu jauniešiem, kuŗi apmeklējuši latviešu skolu! 

Kad runas norunātas, varam tērzēt un doties pie bufetes, kur uz šķīvjiem galvenā saimniece Līga un viņas palīgi saliek sātīgo, gardo „gana rausi” (Shepherd’s Pie) ar piedevām. Skolas ģimenes sagādājušas lieliskus saldos ēdienus! 

Rudenī skolā aktīvi piedalīsies tikai 13 ģimenes. Jādomā par to, kā noturēt skolu uz strīpas. Latviešu skaits Klīvlandē turpina sarukt. Bet šie jaukie sarīkojumi liecina par to, cik svarīga daudzām Amerikas latviešu ģimenēm ir saite ar latvietību! Mums jāmeklē „jauna dziesma,” lai nenovecojam!


Skolas izlaiduma galeriju var apskatīt šeit:
http://klivlatbiedriba.blogspot.com/p/galerija-klivlandes-skolas-izlaidums.html
vai kreisajā malā pie "Noderīgas lapas".
Autore: Rita Laima Bērziņa
Foto: Pēteris Renerts, Anita Zvirgzde

jūnijs 01, 2012

Aizvesto piemiņas dievkalpojums


Baltiešu amerikāņu komiteja Klīvlandē ziņo, ka tradicionālais aizvesto piemiņas dievkalpojums rotācijas kārtībā šogad notiks mūsu baznīcā
svētdien, 17. jūnijā, pl. 14:00.
Atsevišķs latviešu dievkalpojums tajā svētdienā nenotiks, tādēļ visi lūgti apmeklēt kopējo baltiešu dievkalpojumu Klīvlandes Apvienotās latviešu draudzes dievnamā un tam sekojošo sadraudzības brīdi draudzes nama lielajā zālē ar kafiju un uzkožamiem.
It sevišķi tiek lūgti jaunāko gadu gājumu dievlūdzēji!