jūlijs 15, 2012

Klīvlandes Dārzu skate


Soli pa solim atklājās jauns brīnums, vieta, kur pakavēties. Grūti iedomāties šo 4000 koku dažādību kā kailu lauku, kur agrāk brīvi pastaigājās fazāni. Bet pusotra akra lielā platība, kuŗu iegādājās Vita un Uldis Borgi īsi pēc savām pirms piecdesmit gadiem slēgtām laulībām, ir izveidojusies par apbrīnojamu sava zemes stūrīša mīlestības liecinājumu.

Un priecē ne jau koki vien, kas grezno šo no pilsētas trokšņiem nomaļo vietu. Lapotņu ēnotās takas aizved līdz romantiskam tiltiņam, kas aicina šķērsot vēsi burbuļojošo strautu uz pastaigu klāt esošā mežā. Pa ceļam ir arī kur piesēsties pie Ulža paša zāģētā akmens galdiņa vai arī pašūpoties no koka baļķīšiem veidotā sastatnē.

Bišu sanēšana atgādina, ka visapkārt ir ziedu bagātība. Pāragrais pavasaris pasteidzinājis daudzu ziedu pāragru noziedēšanu, bet labi apzinātā stādīšanas izvēle arī karstā jūnija vidū vēl turpina veldzēt ar dabas krāšņumiem. It sevišķi daiļas ir lilijas, kas Borgu dārzos ir visdažādākās krāsās.

Gribētos šo oāzi saukt par skaistu atpūtas vietu, bet Vita un Uldis pavada maz laika atpūtā. Termodinamisma likums pavēl nepārtrauktu enerģijas ieplūsmi, lai izveidotā iekārta nepazustu, un šis zemes stūrītis prasa daudz enerģijas.

Borgu lielais dārzs bija viens no četriem Klīvlandes latviešu dārzu skatē, un katrs dārzs atšķīrās ar savu īpatnību.

Ruta un Edvīns Auzenbergi uzbūvēja savu māju pirms divdesmit viena gada. Tagad, kur agrāk bija ar kokiem pāraugusi zeme, ir uzceltas sešdesmit piecas elegantas mājas. Iedalītie dārzi ar gaumīgiem apstādījumiem atgādina parkus, un Auzenbergu dārzs izceļas ar latviski smalkjūtīgu atturību.

Puķu dobēs garās astilbes māj uz sarkaniem taureņu pievilcējiem ziediem, un arī citi ziedi priecājās par viesu apbrīnu un uzslavu. Nāk prātā nesen redzētais un dzirdētais uzvedums „Pasakas par ziediem“, jo starp visiem stādiem mājo saskaņotas attiecības. Taciņas ļauj pastaigāties ēnotā vēsumā un izbaudīt īpaši izvēlēto koku kuplojumu. Lai arī diena ir karsta, svaigi zaļais zālājs spirdzina ar savu košumu.
Mājas lieveni ietver grezni stādi, un tur pulcējās apskates viesi, baudot Rutas un Edvīna gādātos atspirdzinājumus. Netrūkst arī pīrādziņi, par kuŗiem jūsmo kā latvieši, tā nelatvieši.

Maijas Grendzes mazais dārziņš pierāda, cik daudz var paveikt ar zināšanu, patiku un neatlaidību. Viss stādījumu izvietojums ir tik mīlīgs un saistošs! Ziemcieši papildināti ar ik gadu stādāmiem augiem, un viscaur krāsu palete veidota, ietilpinot bērnu un mazbērnu mākslas darbus.

Samērā neilgā laikā Maija izveidojusi sapņu pasauli, kas jau no ielas puses vedina palūkoties, kas slēpjas mājas aizmugurē. Vai tie ir baltie bērzi, vai vispārējs mājīgums, kas piešķir kopējam skatam latviskumu? Bet Maijai ir arī īpaša prasme ar augiem, kuŗus var uzskatīt par eksotiskiem - cēlās kalla lilijas ar savu staltumu izaicinoši smaidu veltī pazemīgām konussa puķēm, un mājiņas verandā savu kopēju cildina graciozās orchidejas.

Un vai tad bez atspirdzinājumiem? No verandas pulsē jautras sarunas, baudot Maijas sagādātos gardumus. Piepalīdzot Maijai, Elizabete Ciemiņa gādā, lai uzkodas neizsīkst, un Gunārs Rusmanis piepilda ātri tukšojošās glāzes.

Daina Lesheima ir īsta dārzniece, bet piekopj šo aizrautību vairāk gan kā māksliniece, jo otas vietā viņa lieto puķu krāsainību. Viņas un vīra Hansa mājas priekšā kā grezns paklājs dižojas stādu dažādība. Acs mēģina apbrīnot atsevišķu ziedu, bet ir nepārvarama tieksme skatā iekļaut visu ziedu kopību.

Visapkārt mājai ir rūpīgi izvēlēti un kopti koki, kas dod ēnainu patvērumu, pasēžot pie galdiņa mājas aizmugurē. Šeit var labi apbrīnot atsevišķi izvietotos puķu podus ar eksotiskiem augiem, par kuŗiem Daina ir izdaudzināta audzētāja. Daudzi no Maijas stādiem ir Dainas dāvātas atvasītes.

Daina sadarbojas ar vietējo dārzkopības grupu un vairākas reizes piedalījusies līdzīgās dārzu skatēs. Maija un viņas dārzs ne visai sen bija aprakstīsi vietējā avīzē. Ar Ineses Ābolas ierosinājumu radās doma apskatīt Klīvlandes latviešu dārzus, vairojot ienākumus Klīvlandes Apvienotās draudzes Dāmu komitejas labdarības atbildībām, kuŗās iekļauts atbalsts veciem cilvēkiem, stipendijas studentiem, LELBAs projekti, Zvannieku mājas ģimene un misija Indijā.

Edvīns Auzenbergs atzinīgi novērtē Ineses Ābolas un Valdas Otaņķes profesionāli izkārtoto pasākumu. Informācija par dārza skati bija ievietota Klīvlandes galvenā avīzē ar tīmekļa saiti, kur jau iepriekš varēja apskatīt Ināras Mantenieces fotogrāfijās attēlotos apskatei izvēlētos dārzus. Skrejlapas bija izplatītas, biļetes pārdotas, un turpat simts cilvēku 2012. gada 24. jūnijā pavadīja skaistu svētdienas pēcpusdienu.

Cerēsim, šī diena ir sākums jaunai tradīcijai.

jūlijs 08, 2012

Baltiešu komiteja organizē 14.jūnija piemiņas dienu


Trimdas ārpolitikas darbs no sākuma gadiem ietvēra demonstrāciju rīkošanu un  vēstuļu rakstīšanu ASV valdības pārstāvjiem. Ar tiem centās informēt Amerikas pilsoņus par Baltijas traģisko likteni. Klīvlandē tas bija viens no biedrības un Daugavas vanagu uzdevumiem. 1979. gadā izveidojās neliela  Baltiešu grupa, kuŗi uzskatīja, ka nacionālpolitiskais darbs būtu sekmīgāks, ja lietuvieši, latvieši un igauņi apvienotos un runātu „vienā balsī. Nodibināja Klīvlandes Baltiešu komiteju (Baltic American Committee of Greater Clevland), kas sadarbojās ar Apvienoto Baltiešu amerikāņu nacionālo komiteju (Joint Baltic American National Committee) Vašingtonā un Baltiešu-Amerikāņu brīvības līgu (Baltic American Freedom League) Losondželosā.

Kopš tā laika Baltiešu komiteja rīkojusi neskaitāmas demonstrācijas Klīvlandē un piedalījusies demonstrācijās Vašingtonā. Tā sekoja notikumiem Baltijā un nepārstāja informēt Amerikas valdību un pilsoņus par to nozīmi. Kad sākās atmoda, klīvlandieši Baltiešu komitejas vadībā steidzās palīgā. Rīkoja sanāksmes, konferences, pieņemšanas un satikšanos ar valdības pārstāvjiem. Vēstuļu rakstīšanas akcijas nepārtraukti atgādināja par notikumiem Baltijā. Pēc brīvības atgūšanas komitejas darbs turpinās, galvenokārt informējot valdību Vašingtonā.

Klīvlandē Baltiešu komitejas rīkotā 14. jūnija atzīmēšana turpinās līdz šai dienai.  Tā saved baltiešus kopā arī konfesionālā ziņā - luterāņi, katoļi un baptisti  dievkalpojumā paceļ kopīgu balsi, pieminot komunistu upurus. Šie dievkalpojumi notikuši dažādās vietās, tagad pārmaiņus - lietuviešu vai mūsu baznīcā.

Šogad bija latviešu kārta. Dievkalpojumu vadīja lietuviešu mācītājs Father Joseph Bacevice, latviešu baptistu mācītājs Dr. Pauls Barbins un mūsu mācītāja Dr.  Sarma Eglīte. Svēto rakstu lasītāja bija Ariana Daukša. Dievkalpojums sākās ar Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Baltijas karogu ienešanu, ASV un visu Baltijas valstu himnu dziedāšanu. Tas turpinājās, sekojot tieši šai reizei izvēlētiem  lasījumiem no Mateja evaņģēlija, Psalmiem un izvilkumiem no Rūtiņas Upītes grāmatas “Dear God, I wanted to live”. Parastā sprediķa vietā dzirdējām šos lasījumus. Pēc katra lasījuma bija brīdis klusai lūgšanai, pārdomām un kopējai lūgšanai. Dievkalpojuma kārtība draudzei bija neparasta, un sākumā vienu otru mulsināja, bet ar laiku tās ritms un saturs piesaistīja domas un sirdis, pat izraisot asaras.

Nevien mācītāji bija īpaši piestrādājuši, lai dievkalpojums būtu nozīmīgs, arī soliste Agnese Fišere un ērģeģniece Līga Zemesarāja bija sagatavojsi sēru dienai piemērotu mūziku. Meditācijas laikā pēc kopējās lūšanas Agnese dziedāja V. Baštika “Vientuļais koks” un J.S. Bacha “Quia Respexit”. Līgas atskaņotā Francis Snow “Fantasie on Dies Irae” dievkalpojuma sākumā jau vedināja domāt par aizvesto traģisko likteni. Meditācijas laikā viņa bija izvēlējusies izvilkumus no „Choral and Variation no “Liebste Jesu wir sind Hier” un postludē dziļi izjustā Lūcijas Garūtas lūgšana “Mūsu  tēvs debesīs” no „Dievs, Tava zeme deg“it kā nolika visas tautas sāpes un cerības Dieva rokās.

Pēc dievkalpojuma pulcējāmies draudzes nama lielajā zālē, kur draudzes dāmas un Baltiešu komiteja bija sagādājušas cienastu. Baltiešu komitejas jaunā priekšniece Baiba Caunīte savā uzrunā iepazīstināja klātesošs ar komitejas locekļiem un aicināja atcerēties Baltijas ceļu, kad igauņi, latvieši un lietuvieši, sadevušies rokās, izveidoja dzīvu ķēdi, kas sniedzās pār visu triju valstu teritorijām. Viņa aicināja to atdarināt - sadoties rokās un veidot ķēdi aplī ap zāli. Tā bija maza atblāzma no atmodas laika sajūsmas un vienotības gara.

jūlijs 07, 2012

Svarīgs ziņojums par Latvijas pasēm

Latvijas Republikas pilsoņiem Klīvlandē un tās apkaimē, kuriem nav izņemtas LR pases, bet ir piešķirts personas kods, varēs nokārtot nepieciešamās formalitātes Klīvlandē, nebraucot uz vēstniecību Vašingtonā.

Visiem, kuriem LR pasēm drīzumā beigsies derīguma termiņš vai jau beidzies, arī būs iespēja tās atjaunot.

Iepriekš noteikti jāpiesakās pie Zigurda Rīdera, zvanot (440-930-5847) vai rakstot e-pastu: zigriders@centurytel.net.

Svarīgi iepriekš pieteikties, jo tikai tiem cilvēkiem būs iespēja izmantot LR vēstniecības ASV pasu mobilo iekārtu.

Par datumu, kurā būs iespējams atjaunot vai noformēt LR pases Klīvlandē, ziņosim atsevišķi.
Raksta autors: Zigurds Rīders

jūlijs 04, 2012

KLB valdes sastāvs 2012


Jāatvainojas, ka iepriekšējā biļetēnā KLB valdes sarakstā iztrūka Egila Apeļa vārds. Viņš ir un paliek ļoti vajadzīgs valdes loceklis. Pārmaiņa valdes sastāvā tomēr būs, jo šinīs dienās pazaudējām Anitu Zvirgzdi - viņa aizbrauca atpakaļ uz Rīgu. Mūsu mazā pulciņa zaudējums būs ieguvums Latvijai! Pateicamies par visu, ko viņa tik īsā laikā paspēja šeit izdarīt. Turpināsim viņas uzsākto blogu, paplašināto biļetēna izdošanu un centīsimies uzturēt pozitīvu skatu nākotnē.

Ilggadīgā valdes locekle Baiba Caunīte bija mūsu delegāte ALA 61. kongresā un par to atskaitījās KLB valdes sēdē. ALA valde šogad rīkojusi vairākas fokusgrupu sanāksmes, lai noskaidrotu, kā uzlabot sadarbību ar ALA biedru organizācijām, jo izrādās, ka ALA biedri un biedru organizācijas nepietiekami zina par ALA ikdienas darbu. Ieteikts atjaunot ALA biedru organizāciju kontaktpersonu sarakstu.  KLB valde tad nozīmēja Baibu Caunīti par biedrības kontaktpersonu ar ALA.

KLB valdes sastāvs patreiz ir šāds:
priekšnieks Kalvis Kampe,
priekšnieka vietnieks Francis Bauers,
sekretārs Haralds Mazzariņš,
kasiere Zenta Apine,
biedrzine Anda Prātiņa,
saimnieces Ilze Resne un Baiba Krauforda.

Dažādus uzdevumus veic: Oļģerts Kubuliņš un Egils Apelis.
KLB biļetēna redakcija: Maija Grendze, Baiba Caunīte, Arturs Grava.
Raksta autore: Maija Grendze