maijs 23, 2014










JĀŅU SVINĪBAS

Līgošana----Jāņuguns----Alus un siers

     Sadziedāšana----Cienasts----Vainagu pīšana


Jautra Jāņu svinēšana zaļumos

2014. gada 21. jūnijā  4:00 p.p.

  10930 Nollwood Drive  Chardon, Ohio


Ieeja:  pret ziedojumiem         Uzkodas un saldais ar groziņiem

                         Rīko: DV un KLB  



maijs 18, 2014

KLĪVLANDES LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS KONCERTS



Cienītie KLK abonētāji un labvēļi!



Gaidīsim Jūs uz 59. sezonas trešo koncertu



Piektdien, 6. jūnijā, 2014. gadā, 19:00


Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē

1385 Andrews Avenue, Lakewood, Ohio



Koncertēs:

Andrew Martens, bass

Gunta Plostniece, klavieres



Ieeja: Abonentu kartes. 
Atsevišķa biļete $25
Bērniem / jauniešiem ieeja brīva

maijs 10, 2014

3x3 Gaŗezerā – latviska nometne visām paaudzēm – 2014. gada 10. – 17. augusts


„Bija tik jauki dzirdēt latviešu valodu no rīta līdz pat vēlam vakaram.”  „Iepazinos ar tautiešiem no malu malām.”
„Negribējās neko izlaist vai palaist garām.”
„ Man patika nīkšana vakaros – varēju kārtīgi izdziedāties.”
„Man patika būt kopā ar bērniem un vecākiem ļaudīm.”
„Uzvedumi pie ugunskura gan bija asprātīgi!”

Tā dalībnieki aprakstīja savus iespaidus no bijušajām 3x3 nometnēm Garezerā.

Tiem, kas grib paplašināt savas latviskās zināšanas, būt kopā ar tautiešiem visos vecumos, baudīt dzīvi tuvu pie dabas, būs iespēja šovasar 3x3 nometnē Garezerā pavadīt nedēļu latviskā vidē un garā, piedaloties dažādās nodarbībās un izklaidē. Labs atvaļinājums visai ģimenei, visām paaudzēm, pāriem un vieniniekiem.  

Katru gadu nometnes programma kaut cik mainās, bet pamatā būs atkal 12 ievirzes (nodarbības) pieaugušajiem, bet dalībnieku bērniem atsevišķas nodarbības dažādu vecumu grupiņās. No pašiem 3x3 sākuma gadiem politikas ievirze ir bijusi ļoti iecienīta.

Šogad no Latvijas būs pazīstamais demogrāfs Ilmārs Mežs ar visu ģimeni. Viņa ievirzē pārrunās Latvijas svarīgākās problēmas – zemo dzimstību, emigrāciju un pašu latvietību – kas padara mūs par latviešiem un kā varam nodrošināt latviskuma turpināšanos nākotnē. 

Janta Meža, Latvijas Dabas muzeja botāniķe, vadīs praktiskas nodarbības – dziju krāsošanu ar augiem un krāsvielām, kā arī mācis bērniem pīt tā saucamās draudzības jostiņas un aproces. Tiem, kuŗi vēlas papildināt ziņas par sava dzimtas koka senākiem zariem un uzzināt vairāk par saviem vec-vec-vecākiem, būs iespējams Ilmāra vadībā atrast šo informāciju tīmeklī. Meklējumu uzsākšanai ņemiet līdzi radinieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un dzimšanas vietas nosaukumu.

Arheologs Guntis Zemītis, kuŗš vada Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtu, vadīs ievirzi „Kas jauns Latvijas aizvēsturē šodien”, kur pārrunās arī Eiropas Savienības interesi par archeoloģiskā mantojuma aizsardzību un sabiedrības izpratni par to. Uzzināsim arī to, kas raksturīgs senajiem kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem un sēļiem.

Folkloras ievirzē, kuru katru gadu piedāvājam, šogad uzsvars būs uz Zemgali. Ievirzes vadītāja būs etnomuzikoloģe un Dobeles folkloras kopas „Leimaņi” vadītāja Inese Mičule, kuŗa iepazīstinās ar folkloras kustību Zemgalē, tradicionālās dziedāšanas stiliem Latvijā, novadu atšķirības un dziesmu formas.

3x3 nometņu pamatā ir latvisko zinātņu piekopšana un turpināšana. Jau no pirmajām nometnēm vienmēr bijušas tā saucamās „amatnieku” ievirzes. Bez tām nebūtu pilnīgas 3x3 nometnes. Kam patīk kaut ko ar rokām veidot un radīt, varēs izvēlēties no vairākām nodarbībām. Ja patīk šūt, izšūt, adīt, pīt vai aust, varēs rokdarbu ievirzē piestrādāt pie iesākta darba vai mācīties ko jaunu no Zintas Enzeliņas, pazīstamas rokdarbnieces no Toronto. Šogad ar viņu sastrādās Janta Meža, kuŗa mācīs dziju krāsot ar augiem un krāsām. Stikla apdari jeb vitrāžu apmācis atkal Zane un Laima Rožkalnas. Darbnīcā varēs gravēt vai kausēt stiklu ceplī, liedēt krāsainas stikla formas vai darināt kādu dārza ornamentu. Rotkalšanu vadīs Astrīde Otto kopā ar Lilitu Spuri, Andri Rūtiņu un jaunāko meistari Zintu Rūtiņu. Pēc iepazīstināšanas ar vēsturiski latviskām formām un rakstu elementiem dalībnieki varēs izgatavot latviskas rotas atkarībā no katra zināšanām un spējām.

Kokgriešanas ievirzē varēs virpot, iegrebt vai iededzināt rakstus, vai izgatavot dažādus vienkāršus koka priekšmetus, katrs pēc savām spējām un interesēm. Keramiķis Uldis Stepe vadīs podniecības ievirzi, kuŗā dalībnieki mācīsies veidot māla figūras vai traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Tiem, kam patīk zīmēt vai gleznot, kā arī tiem, kas iedomājas, ka ir bez talanta, bet vēlas paši kaut ko radīt, varēs ar mākslinieces Lindas Treijas palīdzību nespiestā un brīvā vidē to darīt mākslas ievirzē.

Šogad būs arī divas jaunas ievirzes. Zīda apgleznošana ir populāra ievirze Latvijas 3x3 nometnēs un māksliniece Inga Štrause-Godejord palīdzēs dalībniekiem apgūt dažādas zīda apgleznošanas technikas. Tās varēs pielietot apgleznojot šalli, kaklasaiti, spilvendrānu vai izgatavojot apsveikuma kartītes.  Par iedvesmas avotu izmantos dabu un dabas materiālus.  Līga Daiga mācīs uz mazām stellītēm aust latviskas prievītes un aproces no krāsainām stikla pērlītēm – ievirzi sauc Pērlīšu prievītes! Un, ja nepietiek ar pārrunu vai rokdarbu ievirzēm, tad ir vēderam arī sava tiesa – latviskā virtuve. Elgas Pones vadībā varēs mācīties cept sklandu raušus, siet Jāņu sieru, cept saldskābo maizi, gatavot aukstās zupas vai citus tradicionālus latviskus ēdienus.

Bērniem būs nodarbības rītos, bet pēcpusdienas varēs pavadīt pludmalē pie Gaŗā ezera. Uz ēdamreizēm visi pulcējas kopā, lieli un mazi. Vakaros dažādas nodarbības visiem vecumiem – rotaļas un spēles, dziedāšana, pārrunas, lekcijas, filmas, ugunskurs, danči, varbūt kāds koncertiņš vai pasakas un citi uzvedumi. Ņemiet līdzi mūzikas instrumentus saspēlēšanai – redzēsim, kas sanāks kā skanēs.

3x3 nometnē Garezerā valda draudzīgs, jautrs gars. Laba atpūta ar interesantām nodarbībām un interesantiem cilvēkiem tuvu pie dabas.

Nometni šogad vadīs Daiga Rūtiņa un Maija Zaeska.

Sīkāku informāciju par 3x3 Gaŗezerā var dabūt sazinoties ar Maiju (tālr. 763-972-2521, zaeska@frontiernet.net vai skatoties tīmeklī www.3x3.lv vai www.3x3garezera.com)

Uz redzēšanos Garezerā!
Maija Zaeska