novembris 18, 2014

18. novembris


LATVIJAS VALSTS PROKLOMĒŠANAS

96. gadadienas svinības KlīvlandēLIGITA KOVTUNA- "LAIKA" redaktore


koncerts:  pianists REINIS ZARIŅŠ


 LATVIJA- Fotogrāfijas izstāde
Elīna Kubuliņa-Vilne


2014. gada 22. novembrī  4:00 pēcpusdienā

1385 Andrews Ave.,  Lakewood, Ohio


5.maijs šogad būs brīvdiena; 2.maijs būs 'jāatstrādā'


Ieeja:  $20
           Bērniem un jauniešiem ieeja brīva


Rīko: KLB                                                                                                         klbiedriba@gmail.com

 


oktobris 16, 2014KLĪVLANDES LATVIEŠU
KONCERTAPVIENĪBAS

60 GADU
JUBILEJAS SVINĪBAS

sestdien, 2014. gada 18. oktobrī
4-os pēcpusdienā

Inga Šļubovska, soprāns
Agnese Egliņa, pianiste

Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

Jūs ielūdz - Dace Aperāne, 60 gadu jubilejas Goda Priekšsēde
un Klīvlandes latviešu koncertapvienība

Sekos saviesīgas pārrunas ar šampanieti un uzkodām

Mašīnas novietošana (complimentary valet service)
Ieeja:  Abonentu kartes. Atsevišķa biļete - $25. Bērniem un jauniešiem ieeja brīva.

augusts 14, 2014

Aicinājums piedalīties vērienīgākajā Latvijas emigrantu un diasporas aptaujā
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk īstenot vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu un Latvijas valstspiederīgo aptauju. Tās mērķis - iegūt daudzpusīgu informāciju par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešu diasporu kopumā.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens latvietis vai Latvijas valstspiederīgais, kurš strādā, studē vai dzīvo (pastāvīgi vai daļēji) ārpus Latvijas.

Anketu, kuru izstrādājuši profesors Mihails Hazans, projekta zinātniskā vadītāja Inta Mieriņa un vecākā pētniece Ilze Koroļeva, veido vairāki tematiskie bloki:

- pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas,
- apmierinātība ar dažādiem dzīves aspektiem,
- nodarbinātība un izglītība,
- attiecības ar Latvijas un mītnes zemes sabiedrību,
- nākotnes plāni u. c.

Anketu var aizpildīt latviešu vai krievu valodā; drīz būs pieejama arī angļu versija. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju.

Aptauja tiek īstenota līdz šī gada 15. septembrim.

Aptauja ir tikai daļa no apjomīga zinātniski-pētnieciskā projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”, ko realizē LU FSI.

Projekta vadītāja Inta Mieriņa norāda:

„Tā būs līdz šim lielākā un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem. Katra aizpildīta anketa ir stāsts par kādu no mūsu tautiešiem, un ikviens šāds stāsts mums ir svarīgs. Aptauja, kopā ar citām projektā īstenotajām aktivitātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu ieguldījumu tādu jomu zinātniskā izpētē, kā nacionālās identitātes saglabāšana, darbaspēka mobilitāte, reemigrācijas un diasporas politika valsts un pašvaldību līmenī, bet bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēkiem - mūsu laikabiedriem visā pasaulē. Aptaujas metodoloģija un rezultāti kalpos par pamatu sistemātiskai informācijas ieguvei par Latvijas diasporu nākotnē.”

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un tā īstenošanā apvienojušies sociologi, ekonomisti, politologi un komunikācijas pētnieki. Projektu organizatoriski un praktiski atbalsta LR Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienība un citas organizācijas. Informatīvo atbalstu sniedz arī Draugiem.lv, lielākie Latvijas interneta portāli (Delfi, Inbox, TvNet), diasporas mediji, kā arī daudzi aktīvi un ieinteresēti tautieši ārzemēs.

Papildus informācija: projekta vadītāja Inta Mieriņa, tālrunis +371 25919309.

maijs 23, 2014


JĀŅU SVINĪBAS

Līgošana----Jāņuguns----Alus un siers

     Sadziedāšana----Cienasts----Vainagu pīšana


Jautra Jāņu svinēšana zaļumos

2014. gada 21. jūnijā  4:00 p.p.

  10930 Nollwood Drive  Chardon, Ohio


Ieeja:  pret ziedojumiem         Uzkodas un saldais ar groziņiem

                         Rīko: DV un KLB  maijs 18, 2014

KLĪVLANDES LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS KONCERTSCienītie KLK abonētāji un labvēļi!Gaidīsim Jūs uz 59. sezonas trešo koncertuPiektdien, 6. jūnijā, 2014. gadā, 19:00


Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē

1385 Andrews Avenue, Lakewood, OhioKoncertēs:

Andrew Martens, bass

Gunta Plostniece, klavieresIeeja: Abonentu kartes. 
Atsevišķa biļete $25
Bērniem / jauniešiem ieeja brīva

maijs 10, 2014

3x3 Gaŗezerā – latviska nometne visām paaudzēm – 2014. gada 10. – 17. augusts


„Bija tik jauki dzirdēt latviešu valodu no rīta līdz pat vēlam vakaram.”  „Iepazinos ar tautiešiem no malu malām.”
„Negribējās neko izlaist vai palaist garām.”
„ Man patika nīkšana vakaros – varēju kārtīgi izdziedāties.”
„Man patika būt kopā ar bērniem un vecākiem ļaudīm.”
„Uzvedumi pie ugunskura gan bija asprātīgi!”

Tā dalībnieki aprakstīja savus iespaidus no bijušajām 3x3 nometnēm Garezerā.

Tiem, kas grib paplašināt savas latviskās zināšanas, būt kopā ar tautiešiem visos vecumos, baudīt dzīvi tuvu pie dabas, būs iespēja šovasar 3x3 nometnē Garezerā pavadīt nedēļu latviskā vidē un garā, piedaloties dažādās nodarbībās un izklaidē. Labs atvaļinājums visai ģimenei, visām paaudzēm, pāriem un vieniniekiem.  

Katru gadu nometnes programma kaut cik mainās, bet pamatā būs atkal 12 ievirzes (nodarbības) pieaugušajiem, bet dalībnieku bērniem atsevišķas nodarbības dažādu vecumu grupiņās. No pašiem 3x3 sākuma gadiem politikas ievirze ir bijusi ļoti iecienīta.

Šogad no Latvijas būs pazīstamais demogrāfs Ilmārs Mežs ar visu ģimeni. Viņa ievirzē pārrunās Latvijas svarīgākās problēmas – zemo dzimstību, emigrāciju un pašu latvietību – kas padara mūs par latviešiem un kā varam nodrošināt latviskuma turpināšanos nākotnē. 

Janta Meža, Latvijas Dabas muzeja botāniķe, vadīs praktiskas nodarbības – dziju krāsošanu ar augiem un krāsvielām, kā arī mācis bērniem pīt tā saucamās draudzības jostiņas un aproces. Tiem, kuŗi vēlas papildināt ziņas par sava dzimtas koka senākiem zariem un uzzināt vairāk par saviem vec-vec-vecākiem, būs iespējams Ilmāra vadībā atrast šo informāciju tīmeklī. Meklējumu uzsākšanai ņemiet līdzi radinieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un dzimšanas vietas nosaukumu.

Arheologs Guntis Zemītis, kuŗš vada Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtu, vadīs ievirzi „Kas jauns Latvijas aizvēsturē šodien”, kur pārrunās arī Eiropas Savienības interesi par archeoloģiskā mantojuma aizsardzību un sabiedrības izpratni par to. Uzzināsim arī to, kas raksturīgs senajiem kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem un sēļiem.

Folkloras ievirzē, kuru katru gadu piedāvājam, šogad uzsvars būs uz Zemgali. Ievirzes vadītāja būs etnomuzikoloģe un Dobeles folkloras kopas „Leimaņi” vadītāja Inese Mičule, kuŗa iepazīstinās ar folkloras kustību Zemgalē, tradicionālās dziedāšanas stiliem Latvijā, novadu atšķirības un dziesmu formas.

3x3 nometņu pamatā ir latvisko zinātņu piekopšana un turpināšana. Jau no pirmajām nometnēm vienmēr bijušas tā saucamās „amatnieku” ievirzes. Bez tām nebūtu pilnīgas 3x3 nometnes. Kam patīk kaut ko ar rokām veidot un radīt, varēs izvēlēties no vairākām nodarbībām. Ja patīk šūt, izšūt, adīt, pīt vai aust, varēs rokdarbu ievirzē piestrādāt pie iesākta darba vai mācīties ko jaunu no Zintas Enzeliņas, pazīstamas rokdarbnieces no Toronto. Šogad ar viņu sastrādās Janta Meža, kuŗa mācīs dziju krāsot ar augiem un krāsām. Stikla apdari jeb vitrāžu apmācis atkal Zane un Laima Rožkalnas. Darbnīcā varēs gravēt vai kausēt stiklu ceplī, liedēt krāsainas stikla formas vai darināt kādu dārza ornamentu. Rotkalšanu vadīs Astrīde Otto kopā ar Lilitu Spuri, Andri Rūtiņu un jaunāko meistari Zintu Rūtiņu. Pēc iepazīstināšanas ar vēsturiski latviskām formām un rakstu elementiem dalībnieki varēs izgatavot latviskas rotas atkarībā no katra zināšanām un spējām.

Kokgriešanas ievirzē varēs virpot, iegrebt vai iededzināt rakstus, vai izgatavot dažādus vienkāršus koka priekšmetus, katrs pēc savām spējām un interesēm. Keramiķis Uldis Stepe vadīs podniecības ievirzi, kuŗā dalībnieki mācīsies veidot māla figūras vai traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Tiem, kam patīk zīmēt vai gleznot, kā arī tiem, kas iedomājas, ka ir bez talanta, bet vēlas paši kaut ko radīt, varēs ar mākslinieces Lindas Treijas palīdzību nespiestā un brīvā vidē to darīt mākslas ievirzē.

Šogad būs arī divas jaunas ievirzes. Zīda apgleznošana ir populāra ievirze Latvijas 3x3 nometnēs un māksliniece Inga Štrause-Godejord palīdzēs dalībniekiem apgūt dažādas zīda apgleznošanas technikas. Tās varēs pielietot apgleznojot šalli, kaklasaiti, spilvendrānu vai izgatavojot apsveikuma kartītes.  Par iedvesmas avotu izmantos dabu un dabas materiālus.  Līga Daiga mācīs uz mazām stellītēm aust latviskas prievītes un aproces no krāsainām stikla pērlītēm – ievirzi sauc Pērlīšu prievītes! Un, ja nepietiek ar pārrunu vai rokdarbu ievirzēm, tad ir vēderam arī sava tiesa – latviskā virtuve. Elgas Pones vadībā varēs mācīties cept sklandu raušus, siet Jāņu sieru, cept saldskābo maizi, gatavot aukstās zupas vai citus tradicionālus latviskus ēdienus.

Bērniem būs nodarbības rītos, bet pēcpusdienas varēs pavadīt pludmalē pie Gaŗā ezera. Uz ēdamreizēm visi pulcējas kopā, lieli un mazi. Vakaros dažādas nodarbības visiem vecumiem – rotaļas un spēles, dziedāšana, pārrunas, lekcijas, filmas, ugunskurs, danči, varbūt kāds koncertiņš vai pasakas un citi uzvedumi. Ņemiet līdzi mūzikas instrumentus saspēlēšanai – redzēsim, kas sanāks kā skanēs.

3x3 nometnē Garezerā valda draudzīgs, jautrs gars. Laba atpūta ar interesantām nodarbībām un interesantiem cilvēkiem tuvu pie dabas.

Nometni šogad vadīs Daiga Rūtiņa un Maija Zaeska.

Sīkāku informāciju par 3x3 Gaŗezerā var dabūt sazinoties ar Maiju (tālr. 763-972-2521, zaeska@frontiernet.net vai skatoties tīmeklī www.3x3.lv vai www.3x3garezera.com)

Uz redzēšanos Garezerā!
Maija Zaeska

marts 31, 2014

Sarkanā rija

KUNGA RIJA, ZEMNIEKA RIJA

KULŠANAS DAINAS UN LATVIEŠU TAUTAS VĒSTURE


Dr. Maruta Lietiņa-Ray


svētdien, 2014. gada 27. aprilī 12:15 p.p.

1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

Ieeja: $15                                                                                               Rīko:  KLB


Paredzēta gleznu izstāde ar Jāņa Kalmītes darbiem.  Aicinam Jūs piedalīties, aizdodot savu Kalmītes gleznu šai vienreizējai izstādei.  Lūdzam sazināties: 440-895-0647


marts 28, 2014

DZINTARA FLAUTU KVARTETSKLĪVLANDES LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBA
aicina uz koncertu

DZINTARA FLAUTU KVARTETS

2014. gada 4. aprīlī  19:00

Baltiešu mākslinieces atskaņo
Baltijas komponistu skaņdarbus

Ilona Kudina (Latvija)
Ona Jonaityte (Lietuva)
Agita Cerusa-Arista (Latvija)
Elzbieta Brandys (Polija)
--------
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio
Ieeja: Abonentu kartes
Atsevišķa biļete $25; bērniem/jauniešiem ieeja brīva


In 2010, leader Ilona Kudiņa founded the AMBER FLUTE QUARTET as a vehicle for showcasing Baltic women flautists and contemporary (mostly Baltic) composers interested in exploring the magic of a quartet of flute voices.


Concert program music by:

Dace Aperans, Valentinas Bagdonas, Andris Vecumnieks, Arvo Pärt, Jonas Tamulionis, Tatjana Kozlova, Peteris Aldins, Peteris Plakidis, Anita Kupriss, Peteris Vasks, Juris Kenins.

Flute Quartet World Premiere by Polish composer Igor Iwanek.

The concert is organized by the Latvian Heritage Foundation and The Baltic American Society of New England. It is part of a concert tour organized by the Latvian Cultural Association TILTS ("Bridge"), Inc., with additional support by the American Latvian Association (ALA).

marts 18, 2014

Pieteikties pasta balsošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās ārvalstīs varēs 42 diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās


Rīga, Centrālā vēlēšanu komisija atbalstījusi Ārlietu ministrijas priekšlikumu noteikt 42 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības 37 valstīs, kurās vēlētāji ārvalstīs var iesniegt pieteikumus balsošanai pa pastu Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās.


Pieteikumi pārstāvniecībās iesniedzami līdz šā gada 12. aprīlim.


Šajās vēlēšanās pasta balsošanai būs iespējams pieteikties Latvijas Republikas 35 vēstniecībās – Amerikas Savienotajās Valstīs (Vašingtonā)  Embassy of Latvia, 2306 Massachsetts Avenue, NW, Washington, DC 20008.


Lai pieteiktos balsošanai pa pastu, vēlētājam līdz 12. aprīlim pārstāvniecībai jānosūta vai jānogādā iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un adrese ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas dokumenti. 


*************
2014. gada 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kuras Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti.


Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir arī Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs. Šie vēlētāji vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.


ASV dzīvojošie vēlētāji (Latvijas pilsoņi) var pieteikties pasta balsošanai Latvijas vēstniecībā ASV līdz 12. aprīlim (vai līdz 24. aprīlim pasta balsošanas iecirknī Rīgā, Elizabetes ielā 57, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta telpās).

Pieteikties pasta balsošanai var personiski vai nosūtot iesniegumu pa pastu (pase nav jāsūta).

Pieteikumi ASV sūtāmi (līdz 12. aprīlim) uz:

Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Avenue
NW, Washington, DC 20008
USA

Uz Jūsu norādīto adresi ne velāk kā 1. maijā tiks izsūtīta reģistrēta vēstule no Latvijas ar balsošanas materiāliem un informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana. Uzmanīgi izlasiet informāciju un ievērojiet norādījumus!

Papildus informācija Latvijas vēstniecības ASV majaslapā: 
www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/EP-velesanas/


*************
JA IR JAUTĀJUMI 
sazinieties ar
Klīvlandes vēlēšanu iecirkņa priekšnieku
Zigurdu Rīders:
(440) 930-5847.

*************
Centrālā Vēlēšanu komisija:
Smilšu iela 4
Rīga, LV 1050
tel (+371) 67322688
fax (+371) 67325251


marts 10, 2014

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS KLĪVLANDĒ

2014. gada 30. martā pēc dievkalpojuma


MŪSU SKOLA

Skolas bērnu izstāde un priekšnesumi

LATVJU SĒTA

Fotogrāfijas, dzeja, stāsti un bildes

DR. EGĪLS ZĀLĪTISAdrese: 1385 Andrewa Ave., Lakewood, Ohio
Ieeja: $15.00 (tai skaitā siltas pusdienas)

februāris 12, 2014

KLĪVLANDES LATVIEŠU BIEDRĪBAS

BIEDRU PILNSAPULCE


2014. gada 23. martā 12:15 pp

pēc dievkalpojuma


Apvienotās Latviešu ev. lut. draudzes telpās
1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

februāris 01, 2014

KLB Biļetens FEBRUĀRIS 2014

2014. gada kalendārs
marts – jūnijs

Sestdien, 1. martā – Kredītsabiedrības gada sapulce
Svētdien, 9. martā – Daugavas Vanagu gada sapulce
Trešdien, 12. martā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Piektdien, 14. martā – Grāmatu klubiņš
Sestdien, 15. martā – Leģionāru pieminēšana
Svētdien, 16. martā – Apvienotās draudzes pilnsapulce
Svētdien, 23. martā – Latviešu biedrības gada sapulce
Trešdien, 26. martā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 30. martā – Draudzīgais aicinājums
Piektdien, 4. aprīlī – Koncertapvienības koncerts
Trešdien 9. aprīlī – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Sestdien, 12. aprīlī – Pastalnieku sarīkojums
Svētdien, 13. aprīlī – Pūpolu Svētdiena
Piektdien, 18. aprīlī – Lielā piektdiena
Svētdien, 20. aprīlī – Lieldienu brokastis
Trešdien, 23. aprīlī – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 27. aprīlī – KLB sarīkojums
Sestdien, 3. maijā – DV koncerts
Sestdien, 10. maijā – Draudzes talka
Svētdien, 11. Maijā – Skolas mācību gada noslēgums
Trešdien, 14. maijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 18. maijā – Iesvētības
Trešdien, 28. maijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 1. jūnijā – DV izstāde
Piektdien, 6. jūnijā – KLK koncerts
Trešdien, 11. jūnijā – Bībeles stunda, Pensionāru sanāksme
Svētdien, 29. jūnijā – Baltiešu dievkalpojums